Μία νέα εταιρεία στον χώρο του τροφίµου δηµιούργησε πρόσφατα το fund SMERemediumCap, του οποίου ηγείται ο Νίκος Καραµούζης, σε συνέχεια της στρατηγικής επένδυσης του ταµείου στην Άροσις.

Το όνοµα της νέας εταιρείας είναι Amitos (Amitos Μονοπρόσωπη Ανώνυµη Εταιρεία), που παραπέµπει στην αρχαία λέξη άµητος, η οποία χρησιµοποιείτο για την αποθήκη στην οποία συγκεντρωνόταν η σοδειά.

Σύµφωνα µε το καταστατικό της, σκοπός της νεοσύστατης εταιρείας είναι:

  • η εισαγωγή, εξαγωγή, αγορά προς µεταπώληση, χονδρική πώληση, προµήθεια και εν γένει εµπορία παντός είδους τροφίµων, οσπρίων, ρυζιού, σιτηρών, δηµητριακών, φρούτων, ιχθυρών, εµφιαλωµένου ύδατος και αναψυκτικών, αλκοολούχων ποτών και κάθε άλλου εδώδιµου προϊόντος, συµπεριλαµβανοµένων επίσης νωπών, κατεψυγµένων ή συντηρηµένων φρούτων, λαχανικών και οπωροκηπευτικών, ελαιολάδου και βρώσιµων ελαίων, καρπών, γαλακτοκοµικών και τυροκοµικών προϊόντων, οίνου και µελιού και οποιουδήποτε αγροτικού προϊόντος,
  • η επεξεργασία, συντήρηση, συσκευασία ή και αποθήκευση των παραπάνω προϊόντων µε σκοπό την µεταπώλησή τους ή την παροχή των σχετικών υπηρεσιών σε άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα,
  • η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού που παράγουν, επεξεργάζονται, συσκευάζουν ή εµπορεύονται τα παραπάνω προϊόντα, η πώληση προϊόντων τους και η παροχή σ’ αυτούς ή και σε άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα σχετικών υπηρεσιών, όπως π.χ. η εκπόνηση οικονοµικοτεχνικών µελετών, έρευνα αγοράς, διαφήµιση, συσκευασία, συντήρηση, αποθήκευση, οργάνωση και διαχείριση προϊόντων προς εξαγωγή ή εισαγωγή,
  • η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού που κατασκευάζουν και πωλούν µηχανήµατα και µηχανολογικό εξοπλισµό σε σχέση µε την παραγωγή, επεξεργασία, συντήρηση, συσκευασία ή και αποθήκευση των ανωτέρω ή και άλλων προϊόντων, και η πώληση, επισκευή και συντήρηση τέτοιων µηχανηµάτων και µηχανολογικού εξοπλισµού.

Το µετοχικό κεφάλαιο της Amitos ανέρχεται σε 2,8 εκατοµµύρια ευρώ και καλύφθηκε πλήρως από το SMERemediumCap, ενώ πρόεδρος του ΔΣ είναι ο Κωνσταντίνος Καραφωτάκης, πρώην επικεφαλής της επενδυτικής εταιρείας Olympia Group, και αντιπρόεδρος ο Σταύρος Μπλάτσιος. Η έδρα της νέας εταιρείας βρίσκεται στην Κηφισιά.

Η επένδυση στην Άροσις
H κίνηση αυτή έρχεται ένα µήνα µετά την ανακοίνωση του SMERemediumCap για τη στρατηγική του επένδυση στην Άροσις της οικογένειας Φωτιάδη, εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των οσπρίων από το 1956, µε τη συµφωνία µεταξύ των δύο πλευρών να περιλαµβλανει την κεφαλαιακή ενίσχυση της εταιρείας από την Καστοριά µε έκδοση µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου. Υπενθυµίζεται ότι είχε προηγηθεί από την πλευρά του SMERC η εξαγορά της εταιρείας Krop µε έδρα την Άρτα, η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εξαγωγή φρούτων.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter