Εντολή για διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων εμφιαλωμένων νερών που κυκλοφορούν στο εμπόριο και εξέταση της επισήμανσής τους έχει δώσει εδώ και λίγες ημέρες ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, με αφορμή σχετικές καταγγελίες που έχουν υποβληθεί αναφορικά με την επισήμανση εμφιαλωμένων νερών.

Με εγκύκλιο που υπογράφει ο υπουργός Υγείας, με ημερομηνία 22 Μαρτίου, καλεί τις διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας όλων των περιφερειών της χώρας, καθώς και τις διευθύνσεις Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφέρειας Αττικής, να διενεργήσουν άμεσα ελέγχους στα εμφιαλωμένα νερά που κυκλοφορούν στο εμπόριο, με σκοπό τον έλεγχο της επισήμανσής τους (ετικέτες, συνοδευτικές επιγραφές, διαφημίσεις κλπ). Οι έλεγχοι στο εμπόριο θα πρέπει να περιλαμβάνουν δειγματοληψίες όλων των κατηγοριών των εμφιαλωμένων νερών, ήτοι: εγχώριων επιτραπέζιων και φυσικών μεταλλικών νερών, εισαγόμενων επιτραπέζιων νερών, εισαγόμενων νερών πηγής και εισαγόμενων φυσικών μεταλλικών νερών που έχουν αναγνωριστεί από κράτη-μέλη της ΕΕ και κυκλοφορούν ελεύθερα στη χώρα.

Τι θα ψάξουν οι ελεγκτές
Ειδικότερα, στην εγκύκλιο τονίζεται πως οι ετικέτες στις φιάλες των φυσικών μεταλλικών νερών πρέπει να εξεταστούν αναλυτικά προκειμένου να διαπιστωθεί:

  • Εάν η ονομασία κυκλοφορίας είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (επιτρεπόμενες ονομασίες κυκλοφορίας είναι: «Φυσικό Μεταλλικό νερό», «Φυσικό Μεταλλικό νερό φυσικώς αεριούχο», «Φυσικό Μεταλλικό Νερό ενισχυμένο με αέριο της πηγής», «Φυσικό Μεταλλικό Νερό με προσθήκη διοξειδίου του άνθρακα»).
  • Εάν αναγράφονται ενδείξεις που αποδίδουν σε ένα φυσικό μεταλλικό νερό ιδιότητες πρόληψης, θεραπευτικής αγωγής ή θεραπείας μιας ανθρώπινης ασθένειας, η ένδειξη «ενισχύει την πέψη», η ένδειξη «μπορεί να ευνοεί τις ηπατοχολικές λειτουργίες» ή παρόμοιες ενδείξεις οι οποίες απαγορεύονται.
  • Η αναγραφή μη επιτρεπόμενων και παραπλανητικών ενδείξεων όπως «κατάλληλο για βρέφη», «βρεφικό νερό» ή άλλων συναφών ενδείξεων.
  • Αν το ελεγχόμενο φυσικό μεταλλικό νερό βρίσκεται στον κατάλογο των αναγνωρισμένων φυσικών μεταλλικών νερών της ΕΕ.

Σε περίπτωση που από τον έλεγχο της επισήμανσης διαπιστωθεί ότι δεν εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις, η εγκύκλιος ορίζει ότι οι υπόχρεοι θα πρέπει να ενημερωθούν προκειμένου να συμμορφωθούν εγκαίρως, ενώ σε διαφορετική περίπτωση, σε συνεργασία με τυχόν συναρμόδιες αρχές, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κυρώσεις, εφόσον αυτό απαιτηθεί.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter