Η πρόσφατη πρωτοβουλία του Amazon.com να διαθέτει και τρόφιμα δεν φαίνεται να έχει την προβλεπόμενη επιτυχία.

[Ηνωμένο Βασίλειο] Όπως δηλώνουν τα σχετικά δημοσιεύματα στον βρετανικό τύπο, οι προμηθευτές της είναι απογοητευμένοι από τις πωλήσεις που καταγράφηκαν τις έξι πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του. Ως κυριότερες αιτίες της απογοητευτικής αρχικής πορείας του αναφέρονται το κακό timing, η μη ικανοποιητική διαφημιστική υποστήριξη και τα προβλήματα στην οργάνωση ενός σωστού δικτύου εξυπηρέτησης των παραγγελιών.

Παρόλα αυτά, η αρχή δεν προδικάζει και τη συνέχεια του εγχειρήματος, αφού είναι πολλοί αυτοί, ακόμη και μεταξύ των απογοητευμένων μέχρι στιγμής προμηθευτών, που θεωρούν πως είναι πολύ πιθανό στο μέλλον η υπηρεσία των online πωλήσεων τροφίμων από την Amazon να έχει θετική εξέλιξη. Όπως σχολιάζουν, η φτωχή διαφημιστική υποστήριξη μπορεί να ήταν σκόπιμη, για να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος για την εταιρεία να δημιουργήσει το απαραίτητο δίκτυο διανομών και να καταγράψει τις αντιδράσεις των καταναλωτών.