O ανταγωνισμός των τιμών εξαπλώνεται ταχύτατα στην ελληνική αγορά του λιανεμπορίου τροφίμων, με τις μεγάλες επιχειρήσεις να σέρνουν το χορό των σχετικών εξελίξεων.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου έχουν εξασφαλίσει τις καλύτερες θέσεις στις αγορές τροφίμων των γειτονικών βαλκανικών χωρών, ενώ οι ευρωπαϊκοί γίγαντες επεκτείνονται συνεχώς στην ελληνική αγορά, με εξαγορές και δημιουργία νέων καταστημάτων.

Ας δούμε όμως πώς αντεπεξέρχονται στις προκλήσεις οι δέκα μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου, σύμφωνα με τα στοιχεία των ισολογισμών τους για το έτος 2000, που δημοσιεύθηκαν φέτος.

CARREFOUR – ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Πρόκειται για την πρώτη εταιρική χρήση της συγκεκριμένης επιχείρησης, που είναι η μεγαλύτερη του κλάδου, μετά τη συγχώνευση της γαλλικής Carrefour με την εταιρεία Νίκη του ομίλου Μαρινόπουλου. Για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατές οι συγκρίσεις των επιδόσεων της Carrefour – Μαρινόπουλος ΑΕ με τα προηγούμενα χρόνια.

Είμαστε έτσι σε θέση να σχολιάσουμε μόνο το σύνολο της δανειακής επιβάρυνσης, η οποία και κατέγραψε θεαματική διόγκωση, από το 1999 στο 2000, αφού αυξήθηκε από 4,19% σε 77,35% του συνόλου των υπό έλεγχο κεφαλαίων στο ίδιο διάστημα. Αναλογικά, αντίστοιχου μεγέθους αύξηση κατέγραψε και η μακροπρόθεσμη δανειακή επιβάρυνση από 0,61% το 1999 σε 17,14% το 2000 των υπό έλεγχο κεφαλαίων.

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

Η εν λόγω εταιρεία είναι μία από τις επιχειρήσεις του κλάδου με τα καλύτερα αποτελέσματα, η οποία μάλιστα πέτυχε το 2000 να βελτιώσει τα ποσοστό καθαρών κερδών της ως προς τις πωλήσεις σε 2,1%, από 1,67% το 1999. Έτσι η Σκλαβενίτης κατάφερε σε μία δύσκολη χρονιά οξυμένου ανταγωνισμού να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά της επί των ιδίων κεφαλαίων από 58,99% το 1999 σε 67,13% πέρυσι. Στο πλαίσιο αυτό, η συνολική δανειακή επιβάρυνση της Σκλαβενίτης βελτιώθηκε οριακά από 90,04% το 1999 σε 89,53% το 2000.

Η θετική μέχρι εδώ εικόνα της Σκλαβενίτης δεν επεκτείνεται όμως και στα υπόλοιπα κρίσιμα μεγέθη. Έτσι, η ταχύτητα κυκλοφορίας των αποθεμάτων της χειροτερεύει ελαφρώς στις 6,42 φορές το 2000, από 6,76 φορές το χρόνο το 1999. Προς το χειρότερο κινήθηκε και ο χρόνος εξόφλησης των προμηθευτών.

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΑΒ πέτυχε το 2000 να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά της, στο μέτωπο της κερδοφορίας, με ποσοστό καθαρών κερδών επί των πωλήσεων στο 1,90%, από 1,38% το προηγούμενο έτος 1999. Στο ίδιο μήκος κύματος η εταιρεία βελτίωσε και την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων της, με συντελεστή απόδοσης 19,73% το 2000, σε σύγκριση με 14,71% το 1999.

Και αυτή η αλυσίδα, όπως άλλωστε οι περισσότερες εταιρείες του κλάδου, εμφανίζει υψηλή συνολική δανειακή επιβάρυνση και ελάχιστη μακροπρόθεσμη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι πιστώσεις των προμηθευτών εμφανίζονται ως μέρος της συνολικής δανειακής επιβάρυνσης.

ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Η συγκεκριμένη επιχείρηση πέτυχε να διατηρηθεί στη θετική πλευρά της κερδοφορίας καθ' όλο το διάστημα που εξετάζουμε εδώ, δηλαδή τη διετία 1999-2000, με ποσοστό καθαρών κερδών επί των πωλήσεων στο 0,33%, παρά την ισχυρή αναπτυξιακή πολιτική που ακολούθησε στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και στη γειτονική περιοχή των Βαλκανίων, που δεν παύει να δημιουργεί συνεχώς νέα προβλήματα.

Και όλα αυτά, ας μην το ξεχνάμε, σε ένα κλάδο που παρουσίασε συνολικά μείωση κερδών το 2000. Στο ίδιο διάστημα, η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της Βερόπουλος υποχώρησε οριακά στο 3,08% το 2000, από 3,56% το προηγούμενο έτος 1999. Περνώντας τώρα στο βαθμό της δανειακής επιβάρυνσης της επιχείρησης να σημειώσουμε ότι, παρά την επεκτατική πολιτική της, αυτός περιορίζεται αποκλειστικά στη βραχυπρόθεσμη πίστη από προμηθευτές ή άλλες πηγές, ενώ στο μακροπρόθεσμο μέτωπο είναι σχεδόν μηδενικός (0,0% το 1999 και 0,10% το 2000). Η εξέλιξη αυτή συνδέεται και με τη χαμηλή αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της Βερόπουλος.

MΕΤΡΟ

Πρόκειται για μία επιχείρηση που ”παράγει" για χρόνια τώρα σταθερά και θετικά αποτελέσματα στο μέτωπο της κερδοφορίας. Έτσι, την προηγούμενη χρονιά το ποσοστό καθαρών κερδών της Μέτρο, παρά τη μείωση που υπέστη, παρέμεινε σε λογικά όρια στο 1,56% επί των πωλήσεων, από 1,71% το 1999. Αντίστοιχης έκτασης ήταν και η μείωση της αποδοτικότητάς της στο 19,71%, από 27,03% το 1999. Ας μην ξεχνάμε ότι ο κλάδος συνολικά έπεσε σε αρνητικές περιοχές κερδοφορίας και αποδόσεων ιδίων κεφαλαίων πέρυσι. Τέλος, στο μέτωπο της ταχύτητας κυκλοφορίας των εμπορευμάτων η Μέτρο έχει καλή επίδοση με 7,74 φορές το 2000, από 7,53 φορές το 1999, ενώ ο χρόνος εξόφλησης των προμηθευτών πέρασε στις 101,05 ημέρες πέρυσι, από 96,21 το 1999.

ΑΤΛΑΝΤΙΚ

Η συγκεκριμένη αλυσίδα προχώρησε με επιτυχία στην εισαγωγή της μετοχής της στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, με παράλληλη αύξηση κεφαλαίου. Η αύξηση του κεφαλαίου είχε φυσικά ως συνέπεια και τη μείωση της συνολικής δανειακής επιβάρυνσης σε 80,46% πέρυσι, από 89,45% το 1999. Το μοναδικό αρνητικό στοιχείο που προκύπτει από τους ισολογισμούς της ΑΤΛΑΝΤΙΚ είναι η μείωση μιας ήδη μικρής ταχύτητας κυκλοφορίας των εμπορευμάτων.

ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Η εν λόγω επιχείρηση είδε τα κέρδη της να μειώνονται πέρυσι ως ποσοστό των πωλήσεων σε 1,59%, από 2,76% το 1999. Αντίστοιχη μείωση είχε και ο συντελεστής απόδοσης καθαρών κερδών επί των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας σε 35,47% πέρυσι, από 63,84% το 1999.

ΠΕΝΤΕ

Με σημαντική βελτίωση της ήδη υψηλής κερδοφορίας της έκλεισε τα λογιστικά της βιβλία για το 2000 η εν λόγω εταιρεία, πετυχαίνοντας ποσοστό καθαρών κερδών επί των πωλήσεων στο ιδιαίτερα θετικό επίπεδο του 4,34% κατά το 2000 από 3,01% το 1999. Η εξέλιξη αυτή συνοδεύτηκε από εξίσου σημαντική αύξηση του συντελεστή απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων στο 26,37% πέρυσι, από 19,26% το 1999.

ΤΡΟΦΟ

Η επιχείρηση αυτή παρουσίασε μία ιδιόμορφη στροφή στους δείκτες κερδοφορίας της κατά την υπό εξέταση περίοδο. Έτσι εμφάνισε μία αρνητική τροπή των καθαρών κερδών με βουτιά βαθιά στο κόκκινο στο -16,07% πέρυσι, από +1,05% το 1999. Παράλληλα, καταγράφηκε και μια θεαματική αύξηση της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων σε 145,55% το 2000, από 23,29% το 1999. Μια ερμηνεία του φαινομένου είναι ίσως η ραγδαία χειροτέρευση των συντελεστών δανεισμού.

DIA HELLAS

Η επιχείρηση παρουσίασε πέρυσι ιδιόμορφο συνδυασμό αρνητικής κερδοφορίας, υψηλής απόδοσης ιδίων κεφαλαίων και υψηλού δανεισμού. Σημειώνεται ότι ο συνδυασμός αυτός καταγράφηκε και στην περίπτωση της αλυσίδας ΤΡΟΦΟ. Για την DIA, πάντως, τα αποτελέσματα του 2000 αποδείχθηκαν ιδιαιτέρως αρνητικά, αφού ο συντελεστής καθαρού κέρδους επί των πωλήσεων βούτηξε στο -4,06% πέρυσι, από -2,41% το 1999.

ΕΝΑ

Τέλος, η αλυσίδα αυτή παρουσίασε πέρυσι ένα περίεργο συνδυασμό αρνητικής κερδοφορίας ως προς τις πωλήσεις, υψηλής απόδοσης ιδίων κεφαλαίων και δανειακής επιβάρυνσης, που ξεπερνάει το 100% ή, αν προτιμάτε, πάνω από τη μονάδα. Αντίστοιχες εξελίξεις σημείωσαν η DΙΑ και η ΤΡΟΦΟ. Στο ίδιο διάστημα, όμως, η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων χτυπάει ρεκόρ με 133,26% το 2000, από 29,73% το 1999.