Ένα νέο εγχείρημα γεννιέται στην αγορά των βιολογικών προϊόντων, με τη συμμετοχή και συνεργασία γνωστών ονομάτων και με την επωνυμία «Αλυσίδα για Βιολογικά ΑΕ».

Η σύσταση της εταιρείας έγινε την Τρίτη 26 Ιουλίου και, σύμφωνα με το καταστατικό της, σκοπός της είναι η εισαγωγή-εξαγωγή και εν γένει εμπορία οικολογικών και βιολογικών προϊόντων διατροφής και εν γένει διαβώσης και συναφών ειδών, καθώς και η δραστηριότητα στην πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά και οι υπηρεσίες εμπορίας για πώληση ηλεκτρικού ρεύματος. Το μετοχικό κεφάλαιο της νεοσύστατης εταιρείας ανέρχεται σε 6 εκατομμύρια ευρώ και διαιρείται ως εξής:

  • Η κυπριακή εταιρεία Ipolive Limited διαθέτει ποσοστό 29,7% του μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχεί σε 1.750.000 ευρώ. Ως μέτοχοι της εν λόγω εταιρείας εμφανίζονται τα τρία παιδιά του επικεφαλής της EOS Capital Partners, Απόστολου Ταμβακάκη, Σταύρος, Σοφία και Φίλιππος.
  • Η κυπριακή εταιρεία Calissus Limited διαθέτει επίσης ποσοστό 29,7% του μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχεί σε 1.750.000 ευρώ. Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας αυτής είναι ο Χρυσόστομος Μαυρόπουλος, διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής της Eurocatering (Φρεσκούλης).
  • Η κυπριακή εταιρεία Berenise Consulting and Investments Co. Limited διαθέτει ποσοστό 25% του μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχεί σε 1.500.000 ευρώ. Μέτοχος και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας είναι ο Νίκος Μήλιος, πρόσωπο με πολύχρονη διοικητική εμπειρία σε υψηλόβαθμες θέσεις (μεταξύ άλλων, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Lion Rental και της ΤΕΟΜΟΤΟ).
  • Η κυπριακή εταιρεία Sovish Investments, Management and Consulting Services Limited διαθέτει ποσοστό 10% του μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχεί σε 600.000 ευρώ. Ως κύριος μέτοχος της εταιρείας αυτής εμφανίζεται ο Σωτήρης Σεϊμανίδης. Πρόκειται για έμπειρο στέλεχος, που έχει διατελέσει μεταξύ άλλων δευθύνων σύμβουλος του ομίλου Goody’s και αντιπρόεδρος στην Παλίρροια, ενώ είναι μέλος του ΔΣ της Νίκας.
  • Ο μηχανολόγος μηχανικός – οικονομολόγος Ιωάννης Παπαδόπουλος διαθέτει ποσοστό 3,33% του μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχεί σε 200.000 ευρώ.
  • Ο Νικόλαος – Σωκράτης Λαμπρούκος διαθέτει ποσοστό 3,33%, που αντιστοιχεί σε 200.000 ευρώ. Ο κ. Λαμπρούκος είναι πρόεδρος και ιδρυτικό μέλος της εταιρείας συμβούλων επιχειρήσεων ΒΡΜ και εξειδικεύεται σε θέματα στρατηγικής, εταιρικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης μεγάλων επιχειρήσεων, εταιρικής διακυβέρνησης, επενδύσεων και start-ups στον χώρο της υψηλής τεχνολογίας.

Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter