Μετά την επιτυχή συγχώνευση των εταιρειών Friesland Foods και Campina το 2009, την ολοκλήρωση των διαδικασιών ενοποίησης και τη διαμόρφωση του στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης «route2020» της FrieslandCampina, η εταιρεία, με σκοπό την καλύτερη ανταπόκριση στις εξελίξεις της αγοράς, ευθυγραμμίζει τις δραστηριότητές της παγκοσμίως σε ενιαίο πλαίσιο.

Έτσι, οι υπευθυνότητες των μελών του ΔΣ της αναθεωρούνται –οι σχετικές αλλαγές θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2013. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Kapil Garg, σήμερα Chief Operating Officer Consumer Products International, αναλαμβάνει καθήκοντα Chief Operating Officer Global Categories Management, παραμένοντας στο ΔΣ της εταιρείας, έχοντας υπό την ευθύνη του τις τρεις κατηγορίες προϊόντων της εταιρείας (ρευστά γαλακτοκομικά, βρεφική διατροφή, επώνυμα τυριά).

Επιπλέον, θα αναλάβει την ευθύνη για το Shopper Marketing και Customer Development. Ο κ. Freek Rijna, σήμερα Chief Operating Officer Consumer Products Europe, αναλαμβάνει έναν διαφορετικό ρόλο στο ΔΣ ως διάδοχος του κ. Kapil Garg: του Chief Operating Officer Consumer Products International. Ο κ. Γρηγόρης Σκλήκας, διευθύνων σύμβουλος της FrieslandCampina Hellas, θα αναλάβει καθήκοντα Executive Director Consumer Products Europe.  Επίσης, από 1ης Ιανουαρίου 2013 ο κ. Κώστας Μαγγιώρος, νυν διευθύνων σύμβουλος της FrieslandCampina Hungary, αναλαμβάνει διευθύνων σύμβουλος της FrieslandCampina Hellas, ενώ η κυρία Aafke Keizer, νυν Director Strategy στο Amersfoort, θα διαδεχθεί τον κ. Μαγγιώρο στην Ουγγαρία.