Βασικά ορόσημα του φετινού συνεδρίου αποτελούν: 

  • Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της 1ης Πανελλήνιας Συγκριτικής ΄Ερευνας Πωλήσεων. Η έρευνα διεξάγεται σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε B2B και σε Β2C αγορές, αποσκοπώντας στην καθιέρωσή της ως μέσου σύγκρισης αναφορικά με τη δομή, τη λειτουργία και την απόδοση των τμημάτων πωλήσεων στην Ελλάδα. (Η έρευνα διεξάγεται σε συνεργασία με τη Metron Analysis).
  • Η απονομή για πρώτη φορά στην Ελλάδα, των βραβείων “Sales Excellence Awards” στις ομάδες πωλήσεων. Στο πλαίσιο του μονοήμερου συνεδρίου θα διερευνηθεί το μείζον θέμα του “Sales Performance Excellence” μέσα από τις επιμέρους ενότητες της στρατηγικής, των συστημάτων και του ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου των πωλήσεων.

Πιο συγκεκριμένα η θεματολογία του συνεδρίου θα εστιάσει στη δυναμική διαμόρφωση του ρόλου των πωλήσεων στη χώρα μας, στους παράγοντες που επηρεάζουν ενεργά τη διαμόρφωση της στρατηγικής των πωλήσεων, στην ηγεσία και τις απαραίτητες δεξιότητες των στελεχών των πωλήσεων και στη χρησιμοποίηση συστημάτων ως αρωγών στην επίτευξη υψηλών στόχων πωλήσεων .

Για περισσότερες πληροφορίες: Ξενοφών Πετρόπουλος & Χάιδω Ντριγκόγια, τηλ: 210 8021 145, φαξ: 210 8021 334, web site: www.response-intl.com.