Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 10,3% σε ενοποιημένη βάση εμφανίζουν τα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου της ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων καταγράφουν εντυπωσιακή αύξηση, κατά 52.4%, για τη μητρική εταιρεία, ενώ, αν και κάπως βελτιωμένα, παραμένουν ακόμη αρνητικά σε ενοποιημένη βάση, έναντι πάντα του α΄ εξαμήνου του 2001

Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 10,3% σε ενοποιημένη βάση εμφανίζουν τα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου της ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων καταγράφουν εντυπωσιακή αύξηση, κατά 52.4%, για τη μητρική εταιρεία, ενώ, αν και κάπως βελτιωμένα, παραμένουν ακόμη αρνητικά σε ενοποιημένη βάση, έναντι πάντα του α΄ εξαμήνου του 2001.

Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών της ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ από 274,03 εκατ. ευρώ που ήταν το 2001 αυξήθηκε σε 355,85 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ αποσβέσεων και τόκων (EBIDTA) από 10,05 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν σε 13,49 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων από 2,76 εκατ. ευρώ σε 4,21 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα για τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία, ο κύκλος εργασιών από 361,96 εκατ. ευρώ αυξήθηκε σε 399,15 εκατ. και τα κέρδη προ αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών (EBIDTA) από 10,89 εκατ. ευρώ σε 13,89 εκατ. ευρώ, ενώ οι ζημιές των 2,32 εκατ. ευρώ του προηγούμενου έτους μειώθηκαν φέτος στα 2,15 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου, η ενσωμάτωση και ο εκσυγχρονισμός των καταστημάτων της ΤΡΟΦΟ συνεχίζεται με ταχείς ρυθμούς και με στόχο σύντομα όλες οι μονάδες της εξαγορασθείσης εταιρείας να λειτουργήσουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μητρικής, ώστε να εξασφαλιστεί ταχύτερη ανάπτυξη των πωλήσεων. Η ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ στηρίζει πλέον σε μεγάλο βαθμό την επιτυχημένη πορεία της και στη νέα ομάδα καταστημάτων, τα AB City Market, μέσω των οποίων διεισδύει αποτελεσματικότερα στις μικρές συνοικιακές αγορές, ενώ παράλληλα ξεκίνησε να δραστηριοποιείται εκ νέου για την αυτόνομη ανάπτυξή της. Καρπός της δραστηριότητάς της προς αυτή την κατεύθυνση είναι η επικείμενη ίδρυση του πέμπτου καταστήματός της στη Θεσσαλονίκη, στον Εύοσμο.