Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη προ φόρων της ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ στο α’ εξάμηνο του 2004 ανήλθαν σε 3,78 εκατ. ευρώ από 0,43 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Σε εταιρική βάση τα καθαρά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 68,8% και ανήλθαν σε 5,40 εκατ. έναντι 3,20 εκατ. ευρώ, ενώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 449,79 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,7% έναντι 438,06 εκατ. ευρώ το 2003. Σε εταιρική βάση ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 2,9% και ανήλθε σε 397,31 εκατ. ευρώ, από 386,02 εκατ. ευρώ.

Ρυθμούς ανάπτυξης χαμηλότερους του πληθωρισμού παρουσίασε η ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ στο α’ εξάμηνο του 2004, έναντι του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος, εμφανίζοντας ωστόσο σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας της.

Η διοίκηση της εταιρείας απέδωσε την εξαιρετικά περιορισμένη ανάπτυξη του κύκλου εργασιών στη συνεχιζόμενη μείωση της αποδοτικότητας του λιανεμπορίου, στην επιθετική τιμολογιακή πολιτική που ακολούθησε για 2.300 προϊόντα, αλλά στις δυσλειτουργίες που παρατηρήθηκαν σε ορισμένα από τα καταστήματα του δικτύου λόγω της παρατεταμένης περιόδου κατασκευής των έργων υποδομής εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων. Η διοίκηση επισήμανε επίσης ότι στο α’ εξάμηνο του τρέχοντος έτους η ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ δεν προχώρησε στη δημιουργία νέων εμπορικών μονάδων, ενώ σε ενοποιημένη βάση οι πωλήσεις επιβαρύνθηκαν από το κλείσιμο του cash & carry καταστήματος στη Λάρισα, τον Σεπτέμβριο του 2003.

Αναλυτικότερα, από τα επίσημα στοιχεία του ομίλου προκύπτει ότι στο α’ εξάμηνο του 2004, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 3,78 εκατ. ευρώ από 0,43 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κυρίως στη βελτίωση των αποτελεσμάτων της ΤΡΟΦΟ, καθώς και στα αποτελέσματα της ΕΝΑ, τα οποία παρουσίασαν θετική μεταστροφή για πρώτη φορά φέτος. Σημαντική βελτίωση σημειώθηκε επίσης και στην κερδοφορία της ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ σε εταιρική βάση, όπου τα καθαρά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 68,8% και ανήλθαν σε 5,40 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2004, έναντι 3,20 εκατ. ευρώ το 2003.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 449,79 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,7%, σε σύγκριση με τα 438,06 εκατ. ευρώ το 2003. Για την ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ σε εταιρική βάση ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 2,9% και ανήλθε σε 397,31 εκατ. ευρώ, από 386,02 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει επίσης ότι τα ενοποιημένα μικτά αποτελέσματα αυξήθηκαν κατά 4,5% (1,8 εκατοστιαίες μονάδες επιπλέον της αύξησης των πωλήσεων και παρά την επιθετική τιμολογιακή πολιτική) και ανήλθαν από 95,33 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2003 σε 99,63 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2004.