Στη διάρκεια του 2003 ο ρυθμός αύξησης του κύκλου εργασιών μεταξύ των εταιρειών του ομίλου ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ήταν ταχύτερος στην περίπτωση της ΤΡΟΦΟ ως αποτέλεσμα της αναβάθμισης και της αλλαγής του εμπορικού σήματος των καταστημάτων της. Αυτό είχε θετική επίπτωση στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών του ομίλου, ο οποίος αυξήθηκε κατά 7,7%, από 837,29 εκατ. ευρώ το 2002 σε 901,55 εκατ. ευρώ το 2003. Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 9,52 εκατ. ευρώ, έναντι 5,76 εκατ. ευρώ το 2002, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 65,3%.

Αύξηση των πωλήσεων χαρακτηρίζει τα οικονομικά αποτελέσματα της ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ για την οικονομική χρήση του 2003, τόσο σε εταιρική όσο και σε ενοποιημένη μορφή.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του 2003 ο ρυθμός αύξησης του κύκλου εργασιών μεταξύ των εταιρειών του ομίλου ήταν ταχύτερος στην περίπτωση της ΤΡΟΦΟ, ως αποτέλεσμα της αναβάθμισης και της αλλαγής του εμπορικού σήματος των καταστημάτων της. Το γεγονός αυτό είχε θετική επίπτωση στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών, ο οποίος αυξήθηκε κατά 7,7%, από 837,29 εκατ. ευρώ το 2002 σε 901,55 εκατ. ευρώ το 2003. Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 9,52 εκατ. ευρώ, έναντι 5,76 εκατ. ευρώ το 2002, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 65,3%, πράγμα που οφείλεται τόσο στη θετική μεταστροφή των αποτελεσμάτων της ΤΡΟΦΟ όσο και στη βελτίωση των αποτελεσμάτων της ΕΝΑ ΑΕ, αν και παραμένουν ακόμα αρνητικά.

«Τα θετικά αποτελέσματα της ΤΡΟΦΟ και η λειτουργική της ενσωμάτωση, αποτέλεσμα σημαντικότατων επενδύσεων και προσπαθειών, μας οδήγησαν στην απόφαση να προχωρήσουμε στην ενσωμάτωσή της στην ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ και ως νομικό πρόσωπο. Οι διαδικασίες για τη συγχώνευση βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ομίλου.

Ο κύκλος εργασιών της ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ αυξήθηκε κατά 6,9%, από 737,98 εκατ. ευρώ το 2002 σε 789,04 εκατ. ευρώ το 2003, ενώ τα καθαρά της κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 12,30 εκατ. ευρώ, έναντι 13,40 εκατ. ευρώ το 2002. Αυτή η μικρή μείωση οφείλεται στις συνεχείς επενδύσεις στην πολιτική τιμών της εταιρείας, με στόχο την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικής θέσης της.

Σημειώνεται ότι το 2003 ολοκληρώθηκε η διαδικασία αναβάθμισης των καταστημάτων της ΤΡΟΦΟ και της ένταξής τους υπό την επωνυμία και την εταιρική κουλτούρα της μητρικής του ομίλου, γεγονός που οδήγησε στην οργανική επέκταση, με τη λειτουργία τριών νέων καταστημάτων κατά τη διάρκεια του 2003. Το κατάστημα City στον Πειραιά και το κατάστημα «ελεύθερης ροής» στο Χαλάνδρι αποτελούν τα πρώτα δείγματα των δύο νέων τύπων καταστημάτων της ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ στον χώρο του εγχώριου λιανεμπορίου τροφίμων.