Τη διανομή μερίσματος 0,26 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η γενική συνέλευση των μετόχων της ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ για τη χρήση του 2001. Η διανομή των δωρεάν μετοχών προέκυψε από την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από διαφορά προσαρμογής παγίων περιουσιακών στοιχείων και έκτακτων αποθεματικών.

Τη διανομή μερίσματος 0,26 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η γενική συνέλευση των μετόχων της ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ για τη χρήση του 2001. Η διανομή των δωρεάν μετοχών προέκυψε από την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από διαφορά προσαρμογής παγίων περιουσιακών στοιχείων και έκτακτων αποθεματικών.

Η γενική συνέλευση της εταιρείας εκτός από την παραπάνω απόφαση ενέκρινε επίσης τη δωρεάν διάθεση 3 νέων μετοχών προς 10 παλαιές, καθώς και την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,47 ευρώ σε 1,50 ευρώ. Στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης, που πραγματοποιήθηκε παρουσία του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της DELHAIZE κ. Pierre-Olivier Beckers και των ιδρυτών της εταιρείας κ.κ. Γεράσιμου και Χαράλαμπου Βασιλόπουλου, ο γενικός διευθυντής της κ. Κωνσταντίνος Μαχαίρας και ανώτατα διευθυντικά στελέχη παρουσίασαν στους μετόχους την πορεία των εργασιών της εταιρείας μέχρι και το α' τρίμηνο του 2002, καθώς και τις μελλοντικές προοπτικές της.

Όπως είναι γνωστό, κατά το α' τρίμηνο του 2002 η ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ παρουσίασε αυξημένο κύκλο εργασιών κατά 37% και καθαρά κέρδη προ φόρων κατά 50% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Όμως τα ενοποιημένα αποτελέσματα της εταιρείας εξακολουθούν να επηρεάζονται αρνητικά από την παθητική λειτουργία των θυγατρικών της εταιρειών ΤΡΟΦΟ και ΕΝΑ. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης μέτοχοι της αλυσίδας εξέφρασαν την αντίδρασή τους για το θέμα που δημιουργήθηκε με την εξαγορά των ΤΡΟΦΟ και ΕΝΑ και ειδικότερα για την πορεία των ασφαλιστικών μέτρων μετά τη διαπίστωση της «τρύπας» ύψους 13,5 δισ. δρχ. στα αποθέματα των δύο εταιρειών. Αντιδράσεις σημειώθηκαν επίσης και για τις συναλλαγές της εταιρείας με τη μητρική της, DELHAIZE, οι οποίες αφορούσαν στην καταβολή ποσού ως αντικαταβολή για τις υπηρεσίες που παρείχαν οι Βέλγοι προς τα στελέχη της εταιρείας.

Η νέα διοίκηση

Η συνέλευση επανεξέλεξε τα πέντε μέλη που αποτελούσαν το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας την προηγούμενη τριετία και πρόσθεσε έξι νέα μέλη, προκειμένου η σύνθεση του νέου ΔΣ να είναι σύμφωνη με τις νέες διατάξεις 2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης. Στη συνέχεια το ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα και επανεξέλεξε πρόεδρο τον κ. Ραφαήλ Μωυσή, αντιπροέδρους τους κ.κ. Pierre-Olivier Beckers και Γ. Αναγνωστόπουλο και γενικό διευθυντή τον κ. Κ. Μαχαίρα. Στο νέο ΔΣ της ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ μετέχουν πλέον οι κ. κ. Ραφαήλ Μωυσής, Pierre-Olivier Beckers, Γιώργος Αναγνωστόπουλος, Jean Claude Coppieters’t Wallant, Renaud Cogels, Κωνσταντίνος Μαχαίρας, Craig Owens, Denis Ricklin, Baudoin van der Straten Waillet, Κωνσταντίνος Κυριακίδης και Τρύφων Κολλίντζας.