Το 2018 ο κύκλος εργασιών της Alfa ανήλθε σε 31,746 εκατ. ευρώ έναντι 28,313 το 2017, εμφανίζοντας αύξηση 12,11%.

Σημειώνεται ότι το Μάρτιο η εταιρεία ολοκλήρωσε επένδυση 3 εκατ. ευρώ σε μηχανολογικό εξοπλισμό, ενώ υλοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 6,25 εκτατ. ευρώ για την επέκταση των κτιριακών της εγκαταστάσεων και νέο μηχανολογικό εξοπλισμό, το οποίο ήδη έχει προχωρήσει κατά το 80% και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί ως τα τέλη του έτους, βελτιώνοντας την παραγωγική ικανότητα της Alfa και περιορίζοντας το παραγωγικό της κόστος. Το 2018 η εταιρεία αύξησε το προσωπικό της κατά 22,5% (αριθμεί 380 εργαζομένους) και τις εξαγωγές της κατά 25%.