Αυξηµένος κατά 25,63% ήταν το 2022 ο κύκλος εργασιών της alfa pastry, συγκριτικά µε το 2021, µε την κοζανίτικη επιχείρηση να αναφέρει στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της ότι παραµένει στην πρώτη θέση σε όγκο και αξία πωλήσεων σε σχέση µε τις υπόλοιπες επώνυµες µάρκες στην αγορά του λιανικού εµπορίου, επιδεικνύοντας και µεριδιακή ανάπτυξη. Ειδικότερα, το 2022 ο καθαρός κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 55,38 εκατ. ευρώ, έναντι 44,08 εκατ. το 2021, ενώ το µεικτό κέρδος διαµορφώθηκε στα 19,76 εκατ. ευρώ, έναντι 17,38 εκατ. το 2021. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν στα 5,82 εκατ. ευρώ, έναντι 5,02 εκατ. το 2021, ενώ τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους έκλεισαν στα 4,58 εκατ. ευρώ, έναντι 4,31 εκατ. το 2021.

Μέσα στο 2022 η alfa pastry προχώρησε σε επενδύσεις της τάξης των 3,5 εκατ. ευρώ και αφορούσαν κυρίως σε κτιριακές προσθήκες κατά 1,3 εκατ. ευρώ και µηχανολογικό εξοπλισµό κατά 1,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι επενδύσεις συνεχίζονται και φέτος, µε την πρόσφατη συµµετοχή της εταιρείας µε 36,49% στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Panini Αρτοποιήµατα.

Όπως σηµειώνει η alfa pastry, η περαιτέρω ανάπτυξη της προϊοντικής κατηγορίας των µίνι πιτών οδήγησε όχι µόνο σε µεριδιακή άνοδο, αλλά και σε ανάπτυξη της συγκεκριµένης υποκατηγορίας, καθώς συνεχίστηκε η ισχυρή απόδοση του επαναλανσαρίσµατος της σειράς Μίνι Πιτάκια, που αποτέλεσε την αιχµή του δόρατος για την εταιρεία και µέσα στο 2022. Επίσης, στο τελευταίο τετράµηνο του 2022 η εταιρεία προχώρησε σε τρία λανσαρίσµατα, ρίχνοντας στην αγορά τα Μίνι Rollitos, τη σειρά Τα Κρουασανάκια Μου (που µάλιστα ξεπέρασαν µε την πορεία τους ακόµα και τους αρχικούς στόχους της εταιρείας, κερδίζοντας πολύ σύντοµα σηµαντικά µερίδια), καθώς και δύο νέους κωδικούς στη σειρά Κιχί.

Όσον αφορά στην κατηγορία HoReCa, η εταιρεία πέτυχε αύξηση πωλήσεων σε σύγκριση µε το 2021 και προβλέπει σταθερά ανοδική πορεία και κατά το 2023.

Οι νέες αγορές που άνοιξε
Σηµαντική αύξηση εντός του 2022 σηµείωσαν και οι εξαγωγές της alfa pastry, µέρος της οποίας οφείλεται και στην εισαγωγή τους σε νέες αγορές. Συγκεκριµένα, η εταιρεία κατάφερε να αυξήσει την εξαγωγική της δραστηριότητα σε ποσοστό 36,32%, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της σε αγορές όπως το Ισραήλ, η Λιθουανία, η Σλοβακία και το Μπαχρέιν.

Αξιοσηµείωτο στοιχείο αποτελεί επίσης το ότι το 2022 η εταιρεία αύξησε το προσωπικό της κατά 25,13%, ενώ το πρώτο τρίµηνο του 2023 συνέχισε να αυξάνει το δυναµικό της, µε µία αύξηση που ανήλθε στο 10,95%.

Οι πυλώνες ανάπτυξης για το 2023
Οι προοπτικές για το 2023 εστιάζονται στις παρακάτω βασικές κατευθύνσεις:

  • Δυναµική υποστήριξη, επένδυση και στρατηγική αντιµετώπιση του καναλιού
    HO.RE.CA
  • Συνέχιση υποστήριξης των υφιστάµενων κατηγοριών.
  • Επέκταση και ενίσχυση της δυναµικής των εξαγωγών.
  • Εφαρµογή νέων επενδυτικών πλάνων σε µηχανολογικό εξοπλισµό, µε στόχο την επέκταση σε νέες κατηγορίες.

Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter