Σημαντική οικονομική ανάπτυξη παρουσίασε η Αθανάσιος Δ. Κουκουτάρης ΑΕΒΕ (Alfa Pastry) κατά το έτος 2023, με τον καθαρό κύκλο εργασιών να φτάνει τα 63.817.297,57 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 15,24% από τα 55.380.393,10 ευρώ το 2022, σύμφωνα με την ετήσια χρηματοοικονομική της έκθεση για την οικονομική χρήση 2023.

Τα διοικητικά έξοδα αυξήθηκαν ελαφρώς, φτάνοντας τα 2.623.650,29 ευρώ από τα 2.488.934,37 ευρώ του προηγούμενου έτους, ενώ τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης ανήλθαν σε 14.540.683,93 ευρώ, σε σύγκριση με τα 11.406.137,54 ευρώ το 2022. Παρά την αύξηση των λειτουργικών εξόδων, τα λοιπά λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν στα 75.584,35 ευρώ από τα 357.618,14 ευρώ το 2022. Τα χρηματοοικονομικά έσοδα ανήλθαν σε 28.569,03 ευρώ, μειωμένα από τα 104.625,74 ευρώ του 2022, ενώ τα χρηματοοικονομικά έξοδα αυξήθηκαν στα 425.083,14 ευρώ από τα 95.778,46 ευρώ το προηγούμενο έτος. Παρόλα αυτά, τα καθαρά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν στα 7.576.393,63 ευρώ από τα 5.823.327,52 ευρώ το 2022.

Όσον αφορά στα ίδια κεφάλαια, εκείνα ανήλθαν σε 48.044.161,65 ευρώ, έναντι των 41.980.089,86 ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Αναφορικά, το 2023, η Αθανάσιος Δ. Κουκουτάρης ΑΕΒΕ ενίσχυσε την ηγετική της θέση στην αγορά κατεψυγμένων ζυμών. Η σειρά «Mini Rollitos» συνέχισε επιτυχημένα, ενώ το επαναλανσάρισμα των σειρών alfa Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης και Κασσιάτα Ζαγορίου ενίσχυσε την αγορά οικογενειακών πιτών. Η ανάπτυξη του καναλιού HoReCa και η αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας υπήρξαν βασικοί πυλώνες ανάπτυξης.

Έμφαση σε εξαγωγές, HORECA και νέες κατηγορίες το 2024
Για το 2024, η εταιρεία αναμένεται να επενδύσει σε νέες κατηγορίες προϊόντων και να επεκτείνει τις εξαγωγές της. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο κανάλι HoReCa.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter