Η σημερινή αγορά του λιανεμπορίου χαρακτηρίζεται πάνω απ' όλα από την κυρίαρχη θέση του καταναλωτή, ο οποίος εμφανίζεται όλο και πιο απαιτητικός. 'Eχοντας την τεχνολογία ως εργαλείο στρατηγικής σημασίας, οι λιανεμπορικές επιχειρήσεις μπορούν να κερδίσουν την πιστότητα των πελατών τους, προσφέροντάς τους ξεχωριστή αγοραστική εμπειρία, ενώ εξασφαλίζουν την ίδια ώρα τη βέλτιστη δυνατή ισορροπία μεταξύ απόδοσης και κόστους λειτουργίας.

Κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης επίσκεψής του στη χώρα μας, το Retail Technology είχε την ευκαιρία να έχει μια ενδιαφέρουσα συνομιλία μαζί του, σχετικά με τις επικρατούσες τάσεις στον χώρο του λιανεμπορίου στην ευρωπαϊκή και την αμερικανική αγορά, αλλά και τις προτάσεις της Motorola στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο οικονομικό κλάδο.

Αναγκαία η αλλαγή κουλτούρας

Retail Technology: Η πρώτη ερώτηση αφορά στις βασικές προκλήσεις, τις οποίες κατά τη γνώμη σας αντιμετωπίζουν σήμερα οι retailers, και πώς αυτές σχετίζονται με τις τεχνολογικές λύσεις που προσφέρουν κατασκευαστές, όπως η Motorola…

Alexander Price: Θα ήθελα κατ’ αρχάς να αναφερθώ λίγο στον δικό μου ρόλο στη Motorola. ‘Ενα από τα κύρια καθήκοντά μου είναι να διαμορφώνω -μαζί με τους συνεργάτες μου- τη σε βάθος αντίληψη της εταιρείας για τον συγκεκριμένο κλάδο που παρακολουθώ, κατανοώντας τις κυρίαρχες τάσεις, οι οποίες διαμορφώνονται στην εν λόγω αγορά. Με τον τρόπο αυτόν συμβάλλω στη διαμόρφωση λύσεων, οι οποίες ανταποκρίνονται στις βασικές ανάγκες τόσο των επιχειρήσεων του λιανεμπορίου όσο και σε αυτές των τελικών καταναλωτών. Βέβαια, σε αυτό το έργο προστίθενται καθήκοντα business development, λίγο marketing και πωλήσεις, όλα αυτά ωστόσο με βοηθούν να διατηρώ μια πολύ καλή εικόνα της αγοράς. Είμαστε μια ολιγομελής ομάδα στην Ευρώπη με αντίστοιχα καθήκοντα, τέσσερις industry directors -ένας για το retail, ένας για τον κλάδο των logistics & transportation, ένας για τον κλάδο της βιομηχανίας και ένας για τον χώρο του field automation- ενώ σύντομα αναμένεται να προστεθεί ένας ακόμα director, υπεύθυνος για τον κλάδο των υπηρεσιών υγείας. Πρόκειται για τους επιχειρηματικούς κλάδους, στους οποίους κατά κύριο λόγο εστιάζει την προσοχή της η Motorola, προσφέροντας ανάλογες λύσεις συστημάτων αυτοματοποίησης.

Τώρα, σε ό,τι αφορά στο ερώτημά σας σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι retailers σήμερα, κατά τη γνώμη μου δύο είναι οι πιο σημαντικές. Η πρώτη από αυτές έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι καταναλωτές γίνονται ολοένα και λιγότερο πιστοί, καθώς οι εναλλακτικές επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους είναι πολλές. ‘Ετσι, αν θελήσουν να πραγματοποιήσουν μια αγορά από ένα κατάστημα και διαπιστώσουν ότι η τιμή του προϊόντος είναι υψηλή, οι πωλητές εμφανίζονται αδιάφοροι, ή απλώς η ατμόσφαιρα του καταστήματος κρίνεται ελάχιστα ελκυστική, είναι πολύ εύκολο γι’ αυτούς να στραφούν σε κάποιον άλλον ανταγωνιστή, ο οποίος διαθέτει το επιθυμητό προϊόν στο φυσικό ή το ηλεκτρονικό του κατάστημα.

Με βάση αυτή τη διαπίστωση, όταν βρίσκω την ευκαιρία να συζητώ με retailers για ζητήματα πιστότητας των πελατών (customer loyalty), προσπαθώ να εστιάσω τη συζήτηση στο πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία με στρατηγικό τρόπο, ώστε να πετύχουν τους στόχους τους σε αυτόν τον συγκεκριμένο τομέα, που σχετίζεται με τη διακράτηση των πελατών και την εξασφάλιση της πιστότητάς τους. Για παράδειγμα, τους θυμίζω ότι χρησιμοποιώντας τη διαθέσιμη τεχνολογία στην εφοδιαστική αλυσίδα μπορούν να εξασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα των προϊόντων στο ράφι, απαλλασσόμενοι από το πρόβλημα των ελλείψεων (out-of-stock), το οποίο συχνά οδηγεί τους πελάτες στον ανταγωνισμό.

Παρόμοια, αν εξοπλίσουν τους υπαλλήλους τους στον χώρο του καταστήματος με τα κατάλληλα τεχνολογικά εργαλεία μπορούν να τους κάνουν περισσότερο αποδοτικούς και ικανούς να εξυπηρετήσουν καλύτερα όσους πελάτες αποζητούν τη βοήθειά τους κατά τη διάρκεια των αγορών τους, επιτυγχάνοντας σε υψηλό βαθμό αυτό που ονομάζουμε πελατο-κεντρικότητα. Τέλος, μπορούν να θέσουν τα κατάλληλα τεχνολογικά εργαλεία -όπως, για παράδειγμα, οι φορητές συσκευές self scanning- στη διάθεση των ίδιων των καταναλωτών, επιτρέποντάς τους να αναβαθμίσουν την αγοραστική τους εμπειρία (shopping experience) και κατ’ επέκταση ενδυναμώνοντας τους δεσμούς εμπιστοσύνης με το συγκεκριμένο κατάστημα ή αλυσίδα.

R.T.: ‘Ολα τα παραπάνω συνεπάγονται κατ’ ουσία “αλλαγή πλεύσης” για τους επιχειρηματίες, δηλαδή την υιοθέτηση ενός καινούργιου τρόπου λειτουργίας…

A.P.: Ακριβώς! Κατά τη γνώμη μου είναι σημαντικό να αναπτυχθεί η κατάλληλη ενόραση, η κατάλληλη κουλτούρα, αν θέλετε, στο εσωτερικό του οργανισμού, η οποία θα αντιμετωπίζει την τεχνολογία στρατηγικά και όχι απλώς ως μια βοήθεια στην διεκπεραίωση κάποιων εργασιών της καθημερινότητας. Μια τέτοια προσέγγιση είναι δραστικά διαφορετική από ό,τι συναντάμε σε αρκετές περιπτώσεις, για παράδειγμα κάποιων φορητών τερματικών, που υποστηρίζουν απλώς διαδικασίες σχετικές με την παρακολούθηση του αποθέματος, ή μερικών kiosks, που τοποθετούνται στον χώρο του καταστήματος, χωρίς ωστόσο να έχουν τεθεί συγκεκριμένοι στόχοι για την αξιολόγηση της λειτουργίας τους ή χωρίς να υπάρχει η απαιτούμενη υποστήριξη. ‘Eνα επιπλέον πρόβλημα είναι ότι κατά κανόνα οι λιανέμποροι είναι μάλλον συντηρητικοί. ‘Eτσι, δεν είναι σπάνιο κάποιος project manager ή operations manager να προτείνει τον εξοπλισμό των υπαλλήλων της πρώτης γραμμής με φορητά τερματικά ή την τοποθέτηση ενημερωτικών kiosks στο κατάστημα, αλλά η πρόταση αυτή τελικά να απορριφθεί από τα στελέχη της διοίκησης, καθώς δεν είναι προφανής ο τρόπος που η συγκεκριμένη επένδυση θα αποφέρει οφέλη.

Η δεύτερη σημαντική πρόκληση, την οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν οι λιανέμποροι, είναι να κάνουν την επιχείρηση όσο δυνατόν περισσότερο παραγωγική, διατηρώντας ταυτόχρονα το κόστος σε χαμηλά επίπεδα.

Συνοψίζοντας, επομένως, θα έλεγα ότι οι πιο σημαντικές προκλήσεις για το σύγχρονο λιανεμπόριο από την πλευρά της αγοράς -και έχοντας, βεβαίως, στον νου τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία- είναι η αλλαγή της παραδοσιακής -και μάλλον συντηρητικής σε πολλές περιπτώσεις- εταιρικής κουλτούρας, που συναντάμε σε αρκετούς retailers, ο μετασχηματισμός του εφαρμοζόμενου μοντέλου λειτουργίας, ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή και να βελτιώνει την αγοραστική του εμπειρία, και βεβαίως η ικανότητα ισορρόπησης της απόδοσης με το κόστος.

Προσφέροντας επιλογές στον καταναλωτή

R.T.: Στην προσπάθειά της να παράσχει την καλύτερη δυνατή υποστήριξη στις εταιρείες-πελάτες της, η Motorola διεξάγει τακτικά έρευνες αγοράς, οι οποίες διερευνούν τις συνήθειες αλλά και τις ανάγκες των τελικών καταναλωτών. Θα θέλατε να μας αναφέρετε μερικά από τα ευρήματα των πιο πρόσφατων από αυτές τις έρευνες;

A.P.: ‘Eνα είναι το κυρίαρχο στοιχείο, σύμφωνα με τα στοιχεία των ερευνών που διεξάγουμε: οι καταναλωτές απαιτούν όλο και περισσότερα από τις εμπορικές επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς. Απαιτούν περισσότερες επιλογές, πιο χαμηλές τιμές, περισσότερη εξυπηρέτηση από τους υπαλλήλους στο κατάστημα και, εν τέλει, τη μέγιστη δυνατή ευκολία κατά τις αγορές τους. Υπό αυτό το πρίσμα, κάποιες από τις πρακτικές που ακολουθούσαν οι retailers μέχρι σήμερα -όπως, για παράδειγμα, η τοποθέτηση ειδών πρώτης ανάγκης (ψωμί, γάλα κλπ) στο πίσω μέρος του καταστήματος, ώστε ο καταναλωτής να διασχίσει τους διαδρόμους μέχρι να τα προσεγγίσει και, ενδεχομένως, να αγοράσει κάτι παραπάνω απ’ όσα αρχικά είχε κατά νου- βρίσκονται σε ευθεία αντίθεση με αυτή την απαίτηση για ευκολία στις αγορές.

Ο καταναλωτής που επισκέπτεται ένα κατάστημα θέλει να έχει υπό τον πλήρη έλεγχό του την εμπειρία των αγορών στο συγκεκριμένο κατάστημα. Αν χρειαστεί τη συνδρομή κάποιου εξειδικευμένου υπαλλήλου, όπως συνήθως συμβαίνει κατά την αγορά προϊόντων μη ευτελούς αξίας, όπως μια LCD τηλεόραση, θέλει αυτή η βοήθεια να είναι εύκολα προσιτή. Παρόμοια, είναι πιθανόν να χρειαστεί τη συμβουλή του υπαλλήλου στο κρεοπωλείο ενός supermarket για να κάνει τις αγορές του, αλλά θα προτιμούσε ενδεχομένως ένα σύστημα self service στο τμήμα μαναβικής του ίδιου καταστήματος, το οποίο θα του επέτρεπε να επιλέξει και να ζυγίσει τα αγαθά της αρεσκείας του, χωρίς να χάνει χρόνο. Επίσης, ο καταναλωτής θέλει να αξιοποιεί τα διαθέσιμα κανάλια αγορών, σύμφωνα με τις ανάγκες της τρέχουσας στιγμής, απολαμβάνοντας το ίδιο επίπεδο εξυπηρέτησης, είτε ψωνίζει κάποιο προϊόν σε ένα συμβατικό κατάστημα, είτε πραγματοποιεί τις αγορές του μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της ίδιας επιχείρησης.

Προσωποποιημένες συναλλαγές

R.T.: Πιστεύετε ότι οι έρευνες αγοράς που διεξάγονται κατορθώνουν να αποκαλύψουν στους retailers ουσιαστικές πληροφορίες για τους πελάτες τους;

A.P.: Η αλήθεια είναι ότι κάτι που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής από όσους διεξάγουν έρευνες αγορών είναι ότι πρέπει να συγκεντρώσουν την προσοχή τους σε πληροφορίες πέραν όσων προκύπτουν από τη συνήθη μελέτη των καταναλωτών με βάση τα δημογραφικά ή γεωγραφικά χαρακτηριστικά τους. Με άλλα λόγια, οι υπεύθυνοι ενός καταστήματος έχουν στη διάθεσή τους δεδομένα σχετικά με το μέσο εισόδημα των πελατών τους, το ποσό που δαπανούν κατά μέσο όρο σε κάθε επίσκεψή τους στο κατάστημα κλπ, αλλά παρά ταύτα χάνουν τις πληροφορίες, οι οποίες είναι τελικά σημαντικές για κάθε ξεχωριστό πελάτη. ‘Eνας πιστός πελάτης, ο οποίος επισκέπτεται το συγκεκριμένο κατάστημα κάθε εβδομάδα -και, ισοδύναμα, πραγματοποιεί αγορές μερικών χιλιάδων ευρώ σε ετήσια βάση- είναι λογικό να προσδοκά κάποιου είδους αναγνώριση από τους υπευθύνους του καταστήματος. Η αναγνώριση αυτή ενδεχομένως θα μεταφράζεται σε κάποιου είδους έκπτωση για τα προτιμώμενα αγαθά, την προσωπική εξυπηρέτηση από τους υπαλλήλους που θα γνωρίζουν τις προτιμήσεις του, την αποστολή ειδικών προσφορών με βάση το ιστορικό των μέχρι σήμερα συναλλαγών κλπ.

Εν τέλει, αυτό που επιζητεί ο πελάτης στην πράξη είναι να τον αντιμετωπίζουν ως ξεχωριστή προσωπικότητα και όχι ως ένα άτομο που ταιριάζει λίγο ή περισσότερο σε ένα αόριστο προφίλ μέσου καταναλωτή. Αν, για παράδειγμα, η ανάλυση των στοιχείων που έχουν συγκεντρώσει για μένα -αξιοποιώντας την προσωπική μου κάρτα πιστότητας (loyalty card)- οι υπεύθυνοι του supermarket, στο οποίο πραγματοποιώ τις εβδομαδιαίες αγορές μου, καταδεικνύουν ότι δεν αγοράζω σχεδόν ποτέ κρέας, τότε μάλλον δεν θα πρέπει να μου στείλουν ποτέ κάποιο προωθητικό μήνυμα για την αγορά προϊόντων κρέατος. Αντίθετα, συνταγές και προσφορές ειδών για χορτοφάγους είναι ευπρόσδεκτες, και πολύ πιθανόν θα με κάνουν να αισθανθώ ότι κάποιος γνωρίζει τι θέλω και φροντίζει να μου προσφέρει αυτό που πραγματικά ταιριάζει στις συνήθειές μου.

R.T.: Πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να εκμεταλλευτούν το ιστορικό των συναλλαγών μαζί τους, όπως αυτές καταγράφονται στις υποδομές data capture που διαθέτουν, ώστε να τους προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες μέσω προσωποποιημένης επικοινωνίας; Ποιος είναι ο δικός σας ρόλος σε αυτή την προσπάθεια;

A.P.: Εκ των πραγμάτων, η παράδοση προσωποποιημένων μηνυμάτων με αξία στους καταναλωτές είναι κάτι που απασχολεί συνολικά τη Motorola, αλλά και πιο συγκεκριμένα τον τομέα του Enterprise Mobility Business, ο οποίος εστιάζει την προσοχή του στην παράδοση προσωποποιημένων μηνυμάτων με αξία μέσα στον χώρο του καταστήματος. Αρκεί κάποιος να εξετάσει τις δύο βασικές τεχνολογικές λύσεις που προσφέρουμε στον τομέα αυτό, δηλαδή τα kiosks με ενσωματωμένο barcode scanner και τις φορητές συσκευές PSS (personal shopping systems), όπως για παράδειγμα το MC17 Handheld Mobile Computer, για να διαπιστώσει πώς προσεγγίζουμε το συγκεκριμένο θέμα.

Για παράδειγμα, στην περίπτωση των τερματικών self scanning, το σενάριο χρήσης έχει ως εξής: ο πελάτης χρησιμοποιώντας την loyalty card που διαθέτει, παίρνει κατά την είσοδό του στο κατάστημα μια συσκευή PSS. Το πληροφοριακό σύστημα, το οποίο υποστηρίζει τη λειτουργία των εν λόγω συσκευών, αναγνωρίζει τον συγκεκριμένο πελάτη και του αποστέλλει στοχευμένα προωθητικά μηνύματα ή χρήσιμες πληροφορίες (πχ συνταγές), που βασίζονται στο ιστορικό των μέχρι σήμερα αγορών του, αλλά και στο πρόγραμμα προσφορών που έχουν επιλέξει οι υπεύθυνοι του καταστήματος τη συγκεκριμένη ημέρα. Από την πλευρά του καταναλωτή, μια τέτοια προσέγγιση είναι ευπρόσδεκτη, καθώς η παραπάνω πρακτική μετατρέπει τις αγορές του σε μια ευχάριστη εμπειρία, ενώ παράλληλα νοιώθει ότι οι υπεύθυνοι του καταστήματος αισθάνονται πραγματικά τις ανάγκες του και τον βοηθούν έμπρακτα να τις ικανοποιήσει.

Μάλιστα, προβλέπω ότι στο προσεχές μέλλον μια εμπειρία, όπως η προαναφερθείσα, θα είναι εφικτή όχι μόνο μέσω εξειδικευμένων συσκευών, όπως τα PSS, αλλά θα προσφέρεται σε οποιαδήποτε έξυπνη φορητή συσκευή (smartphone, PDA κλπ) φέρει μαζί του ο πελάτης. Θα έχουμε, δηλαδή, τη δυνατότητα μιας συνομιλίας μεταξύ του πελάτη και του… καταστήματος μέσω Wi-Fi ασύρματης δικτύωσης! Φυσικά, υπάρχουν κρίσιμες παράμετροι που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε μια τέτοια προοπτική, παράγοντες που έχουν κυρίως να κάνουν με τη συχνότητα των μηνυμάτων, τα οποία προωθούνται στον καταναλωτή, το περιεχόμενο και την πραγματική τους αξία κοκ.

Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση

R.T.: Το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε ότι αρκετοί κατασκευαστές επαναπροσδιορίζουν τη θέση τους στην αγορά της πληροφορικής και των επικοινωνιών, φιλοδοξώντας να διαδραματίσουν έναν ευρύτερο ρόλο στο υπό διαμόρφωση τοπίο της αγοράς, έναν ρόλο που ενσωματώνει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τις εταιρείες-πελάτες τους. Ακολουθείτε και εσείς ως εταιρεία μια παρόμοια πορεία και, αν ναι, πώς αξιοποιείτε τις συνεργασίες που συνάπτετε με άλλους προμηθευτές τεχνολογικών λύσεων;

A.P.: Είναι αλήθεια ότι εν πολλοίς όσα περιγράφετε ισχύουν και στη δική μας περίπτωση. Η Motorola χρησιμοποιεί τον όρο “Enterprise Mobility” για περίπου 10 ή 15 χρόνια, χωρίς κατ’ ανάγκη να γίνεται αντιληπτό σε όλους ευθύς εξ αρχής το πραγματικό του περιεχόμενο. Τώρα πια φαίνεται όλοι να αντιλαμβάνονται τη σημασία αυτού του όρου, κάτι που βεβαίως μάς ικανοποιεί ιδιαίτερα, καθώς αναγνωρίζεται έτσι ο πρωταγωνιστικός μας ρόλος σε αυτή την αγορά. Με βάση την μέχρι σήμερα πορεία μας, ιδιαίτερα στον χώρο του retail, μας αρέσει να αντιλαμβανόμαστε τον ρόλο μας όχι απλώς ως κατασκευαστή εξοπλισμού, αλλά ως του αναγκαίου ενδιάμεσου υλοποιητή, που βοηθά μια επιχείρηση να αξιοποιήσει τα οφέλη του mobility (technology enabler for enterprise mobility).

Υπό αυτή την έννοια, προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα λύσεων για διαφορετικούς κλάδους. Επίσης, είναι σημαντικό ότι παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις (end-to-end solutions), σε αρκετές περιπτώσεις συνεργαζόμενοι με άλλους παρόχους ή αξιοποιώντας το πλούσιο portfolio της Motorola. Σε κάθε περίπτωση, προσφέρουμε ένα συνεκτικό περιβάλλον λειτουργίας, που υποστηρίζεται από την πλατφόρμα διαχείρισης MSP (Mobility Services Platform), ενώ ένα προσεκτικά επιλεγμένο δίκτυο συνεργατών (partners, distributors, value-added-resellers κλπ) εξασφαλίζει στους πελάτες μας σε κάθε κλάδο ή τοπική αγορά την απρόσκοπτη λειτουργία των κρίσιμων επιχειρησιακών τους διαδικασιών.

Δεν ισχυριζόμαστε ότι τα κάνουμε όλα μόνοι μας, αλλά ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε κάθε ξεχωριστό έργο, κάθε ξεχωριστό πελάτη, μέσα από τις κατάλληλες κάθε φορά συνεργασίες, εξασφαλίζει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτό έχει ιδιαίτερη αξία σε ώριμες αγορές, όπως αυτές της Δυτικής Ευρώπης και της Βορείου Αμερικής, όπου δεν αρκεί να χρησιμοποιείς απλώς μια τεχνολογία σε καθημερινό πρακτικό επίπεδο. Χρειάζεται μια ολοκληρωμένη στρατηγικού χαρακτήρα προσέγγιση, και εκεί η δική μας συμμετοχή είναι καθοριστική, αφού μπορούμε να παρέχουμε αξιόπιστες συμβουλευτικές υπηρεσίες στον πελάτη και όχι απλώς κάποια συστήματα. Τα αποτελέσματα, μάλιστα, από τη χρήση του τελευταίου οικονομικού έτους, επιβεβαιώνουν τη θέση μας, αφού δείχνουν ότι κινούμαστε στον χώρο του retail με ρυθμούς ανάπτυξης διπλάσιους από αυτούς της αγοράς. Αξίζει, πάντως, να παρατηρήσει κάποιος ότι συνολικά οι εταιρείες στον τομέα του mobility παρουσίασαν θετικά αποτελέσματα, ενώ η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι ο συγκεκριμένος κλάδος θα συνεχίσει να κινείται με παρόμοιο ρυθμό ανάπτυξης -περίπου 10%- και το προσεχές διάστημα.

info
Η Motorola (www.motorola.com) είναι γνωστή στην παγκόσμια αγορά για την καινοτομική της προσέγγιση στις επικοινωνίες. Η εταιρεία αναπτύσσει τεχνολογίες, προϊόντα και υπηρεσίες, δίνοντας τη δυνατότητα εμπειρίας επικοινωνίας εν κινήσει σε ανθρώπους και επιχειρήσεις. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει τηλεπικοινωνιακές υποδομές, λύσεις φορητής διαχείρισης για επιχειρήσεις, ψηφιακά set-tops, modems, φορητές συσκευές και Bluetooth accessories. Η Motorola έχει δεσμευτεί στην παροχή λύσεων επικοινωνίας επόμενης γενιάς στους ιδιώτες, τις επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση. Είναι μία από τις 100 επιχειρήσεις στη λίστα του περιοδικού Fortune, με παγκόσμια παρουσία και επιρροή, και το έτος 2007 πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 36,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.

Το παραπάνω άρθρο δημοσιεύθηκε στο τεύχος 38 (Ιούνιος – Ιούλιος 2008) του περιοδικού Retail Technology  των εκδόσεων Comcenter.