Η ταχύτατη ανάπτυξη των εκπτωτικών αλυσίδων Aldi και Lidl στο Ηνωμένο Βασίλειο λειτουργεί ως ανάχωμα στην πτωτική πορεία των PL προϊόντων στο σύνολο της Ευρώπης, όπως καταγράφεται σε πρόσφατη έρευνα της IRI.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο στο μερίδιο των PL προϊόντων στο σύνολο της αγοράς ταχυκίνητων προϊόντων σημείωσε αύξηση κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση, φθάνοντας το 2015 στο 51,8%, σύμφωνα με την έρευνα Kantar Worldpanel UK, στην οποία συμπεριλαμβάνονται τα στοιχεία πωλήσεων των εκπτωτικών αλυσίδων, αλλά και των μεγάλων αλυσίδων που διαθέτουν PL στην κατηγορία των τροφίμων, όπως η M&S.

Αντίθετα, το μερίδιο των PL στο σύνολο της Ευρώπης έπεσε κατά 0,6%, φθάνοντας το 38,3%. Από τις έξι ευρωπαϊκές χώρες που μελετώνται στην έρευνα, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η μόνη χώρα στην οποία παρουσιάζεται αύξηση μεριδίων των PL το 2015. Στη βρετανική αγορά, εάν εξαιρεθούν οι εκπτωτικές αλυσίδες και η M&S, το μερίδιο των PL παρουσιάζεται μειωμένο κατά 0,4% σε αξία, σε ετήσια βάση, υποδηλώνοντας την πτώση των μεριδίων των πωλήσεων PL εκ μέρους των πέντε μεγάλων παραδοσιακών αλυσίδων σούπερ μάρκετ, προς όφελος των discounters.

Όπως διαπιστώνει η έρευνα, η πτώση των μεριδίων των PL στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες οφείλεται κατά κύριο λόγο στη στρατηγική που ακολουθούν τα επώνυμα προϊόντα για να αντιμετωπίσουν τις σημαντικές προκλήσεις του ανταγωνισμού, μέσω αύξησης των προωθητικών ενεργειών.