Το ποσοστό των πελατών της γερμανικής εκπτωτικής αλυσίδας στο Ηνωμένο Βασίλειο, που προέρχονται από τη μεσαία τάξη, αυξήθηκε τον τελευταίο χρόνο σε ποσοστό άνω του 5%.

Η διαπίστωση προέκυψε, μεταξύ άλλων, από μελέτη που διοργάνωση η Aldi, και τα αποτελέσματα της οποίας ανακοινώθηκαν με αφορμή τα εγκαίνια του 500ου καταστήματός της στη χώρα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μελέτη, το 18,6% των πελατών της Aldi ανήκουν πλέον στην κατηγορία ΑΒ, που αντιστοιχεί στη μεσαία τάξη -καθοριζόμενη με κοινωνικο-οικονομικά στοιχεία- όταν το ποσοστό αυτό το 2012 ήταν μόλις 12,9%. Στην έρευνα, στην οποία έλαβαν μέρος σχεδόν 6.000 ενήλικες, διαπιστώθηκε επίσης πως το 4% των καταναλωτών της κατηγορίας ΑΒ στο Ηνωμένο Βασίλειο πραγματοποίησαν το 2013 το μεγαλύτερο μέρος των αγορών τους από την Aldi. Το αντίστοιχο ποσοστό το 2012 ήταν μόλις 1,8%. Όπως δήλωσε ο Andrew Stevens, ειδικός σε θέματα λιανεμπορίου της Verdict, της εταιρείας που πραγματοποίησε την έρευνα, ένα εντυπωσιακό ποσοστό καταναλωτών (32,3%) που χρησιμοποιεί την Aldi για τις κύριες αγορές, είναι πελάτες που ήρθαν το 2013 στα εκπτωτικά καταστήματα της αλυσίδας από ανταγωνιστικές αλυσίδες.