Υπό το πρίσμα των προβληματισμών που σχετίζονται με την οικονομική κρίση και τις προοπτικές που διαγράφονται για τις επενδύσεις πληροφορικής στο ελληνικό λιανεμπόριο, ο κ. Αλέξανδρος Μπεχράκης, sales & marketing manager για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα της Cisco Systems Hellas, δίνει τις δικές του απαντήσεις στις ερωτήσεις που του υποβάλαμε.

Retail Technology: Πιστεύετε ότι θα επηρεαστούν οι επενδύσεις πληροφορικής που ήταν προγραμματισμένες από τις επιχειρήσεις -ιδιαίτερα στον χώρο του retail- οι οποίες δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, κάτι που ενδεχομένως θα έχει ως συνέπεια την ακύρωση ή την αναβολή κάποιων projects, τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της μελέτης ή της αρχικής υλοποίησης;

Αλ. Μπεχράκης: Προφανώς, είναι ένα ενδεχόμενο. Πιστεύω, όμως, πως η αγορά είναι σήμερα κατά πολύ λιγότερο ευάλωτη και ευεπηρέαστη από ό,τι στο παρελθόν. Αυτό οφείλεται σε δύο παράγοντες. Αφενός, στην εμπειρία της ίδιας της αγοράς πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, η οποία, έχοντας περάσει κάποιες ανάλογες κρίσεις στο παρελθόν, έχει πλέον την εμπειρία να τις διαχειρίζεται με ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα. Αφετέρου, στη θεώρηση των ίδιων των πελατών μας. Παλαιότερα, η επένδυση στην πληροφορική εθεωρείτο πολυτέλεια σε περιόδους κρίσης, και το IT budget ήταν το πρώτο που μείωναν οι εταιρείες. Σήμερα, οι επιχειρήσεις στρέφονται στην πληροφορική για να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση, να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους και να μειώσουν τα λειτουργικά τους έξοδα. Αυτό αποδεικνύει μια ωρίμαση της ελληνικής αγοράς.

Με αυτά τα δεδομένα, δεν πιστεύω ότι οι επιτυχημένες εταιρείες που έχουν πληροφορική συνείδηση θα διαφοροποιήσουν σημαντικά τις επενδύσεις τους. Μερικές, μάλιστα, βλέπω να τις αυξάνουν.

RT: Με βάση τη μέχρι σήμερα εμπειρία σας από άλλες παρόμοιες περιόδους, που χαρακτηρίζονταν από αρνητικούς οικονομικούς δείκτες και αντίστοιχη “ψυχολογία”, ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το εύρος των επιπτώσεων στην εγχώρια αγορά των λύσεων πληροφορικής για επιχειρήσεις; Ποιοι είναι οι περισσότερο ευάλωτοι σε αναβολές ή ακυρώσεις σχετικών επενδύσεων κλάδοι της ελληνικής οικονομίας, αλλά και ποια τα περισσότερο επισφαλή projects;

Α.Μ.: Πιστεύουμε ότι η έμφαση θα δοθεί σε εφαρμογές του ICT που σχετίζονται με τις πιο κρίσιμες επιχειρησιακά προτεραιότητες. Αυτό είναι πάντα υγιές.

RT: Προβλέπετε μήπως ότι παράλληλα θα υπάρξουν κάποια συγκεκριμένα είδη επενδύσεων στην πληροφορική, τα οποία ενδεχομένως θα ωφεληθούν από την τρέχουσα συγκυρία, καθώς η υιοθέτησή τους υπόσχεται τη δραστική μείωση κάποιων από τα λειτουργικά κόστη της επιχείρησης;

Α.Μ.: Είναι γεγονός ότι κατάλληλα στοχευμένες επενδύσεις σε σύγχρονα συστήματα επιδρούν θετικά στη μείωση του λειτουργικού κόστους. Για παράδειγμα, η σύγκλιση των τεχνολογιών και των εφαρμογών σε μία ενιαία πλατφόρμα unified collaboration μπορεί να επιφέρει σημαντική μείωση των εξόδων για την επιχείρηση και, ταυτόχρονα, εντυπωσιακή αύξηση στην παραγωγικότητα, καλύτερες ταχύτητες πρόσβασης και βελτιωμένη ασφάλεια. Η ενοποίηση των τεχνολογιών πάνω από το δίκτυο μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά για τις εταιρείες, προσφέροντας πολλαπλά οφέλη, άμεσα αλλά και μακροπρόθεσμα, και πιστεύω ότι αποτελεί στρατηγική επιλογή για την ανάπτυξή τους.

RT: Πιστεύετε -και επομένως προσπαθείτε να πείσετε και τους πελάτες σας- ότι ένα καλοσχεδιασμένο -ως προς τις παραμέτρους υλοποίησης, αλλά και τους επιχειρηματικούς στόχους που θέτει- project υλοποίησης και λειτουργίας ενός πληροφοριακού συστήματος είναι πράγματι μια παραγωγική επένδυση, η οποία θα τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν την κρίση με αποτελεσματικό τρόπο;

Α.Μ.: Σαφέστατα, ναι. Το πιστεύουμε. Η Cisco και οι συνεργάτες της στέκονται δίπλα σε κάθε επιχείρηση, που θα επιλέξει να εξετάσει στρατηγικά την πληροφορική της υποδομή, με διάφορους τρόπους: με συμβουλευτικές υπηρεσίες, που αφορούν στην ανάλυση των πραγματικών αναγκών και τον σχεδιασμό της βέλτιστης δυνατής λύσης, με υπεύθυνη υλοποίηση και με υποστήριξη after-sales. Οι λύσεις της Cisco βοηθούν τις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις ανάγκες του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, και οι επιχειρηματίες το γνωρίζουν. Οι προτεραιότητες και οι αποφάσεις, όμως, ανήκουν στις ίδιες τις επιχειρήσεις.

RT: Αν, παρά τις διορθωτικές κινήσεις που επιχειρούνται από διεθνείς κυβερνητικούς οργανισμούς αλλά και τις ελληνικές αρχές, οι εξελίξεις δεν ακολουθήσουν τις ελπίδες για ανάκαμψη, κατά πόσο εκτιμάτε ότι θα επηρεαστεί η πορεία της δικής σας επιχείρησης είτε λόγω ακύρωσης ή συμπίεσης έργων είτε λόγω αρνητικών επιπτώσεων στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας σας;

Α.Μ.: Υπάρχουν τρεις παρατηρήσεις που μπορούν να γίνουν σε αυτή την εύστοχη ερώτηση: Η ρεαλιστική αισιοδοξία είναι καλύτερος σύμβουλος από την ανησυχία/απραξία. Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για τα πράγματα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο και ενέργεια στα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, όπως όσα αναφέραμε πρωτύτερα. Οι κρίσεις δεν διαρκούν για πάντα. Είναι βέβαιο ότι οι εταιρείες που ενεργούν θετικά κατά τη διάρκεια μιας κρίσης θα βγουν ισχυρότερες και περισσότερο έτοιμες για τις επόμενες εξελίξεις.

Διαβάστε τι απάντησαν στα παραπάνω ερωτήματα άλλα κορυφαία στελέχη εταιρειών και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά της πληροφορικής.

Το παραπάνω άρθρο δημοσιεύθηκε στο τεύχος 40 (Οκτώβριος – Νοέμβριος 2008) του περιοδικού Retail Technology  των εκδόσεων Comcenter.