Με ανακοίνωση που εξέδωσε στις 11 Ιουλίου, η Μαρινόπουλος ΑΕ δημοσιοποίησε την ακύρωση της συμφωνίας εξαγοράς της αλυσίδας Σούπερ Μάρκετ Λάρισα ΑΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η μεταβίβαση των μετοχών της αλυσίδας προς τη Μαρινόπουλος δεν θα πραγματοποιηθεί «λόγω της υπαναχώρησης των μετόχων της εταιρείας Σούπερ Μάρκετ Λάρισα ΑΕ εκ των συμφωνηθέντων όρων του υπογεγραμμένου Προσυμφώνου μεταξύ των μετόχων της Λάρισα και της Μαρινόπουλος ΑΕ». Η Μαρινόπουλος τονίζει στην ανακοίνωση πως η υπαναχώρηση αφορά σε όρους του Προσυμφώνου «ουσιωδέστατους και θεμελιώδεις».