Αύξηση 26% σημείωσε ο κύκλος εργασιών της Αγροτικής Βιομηχανίας Μεσσηνίας (ΑΓΡΟΒΙΜ) στο οικονομικό έτος 2022: Διαμορφώθηκε σε 62,77 εκατ. ευρώ, έναντι 49,76 εκατ. ευρώ στο οικονομικό έτος 2021.

Όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση, η εταιρεία πέτυχε για ακόμη μια χρονιά να αυξήσει τις εξαγωγές τυποποιημένων προϊόντων της. Πρόκειται για τα προϊόντα ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών, για τα οποία ακολουθεί στρατηγικό πλάνο εξωστρέφειας κατά τα τελευταία έτη, με συστηματικότητα.

Η εταιρεία διατήρησε σε υψηλά επίπεδα την οργανική της κερδοφορία, μέσω γεωγραφικής διασποράς της πελατειακής της βάσης, σε συνδυασμό με την αύξηση όγκου πωλήσεων τυποποιημένων προϊόντων.

Το μεικτό περιθώριο κέρδους της ΑΓΡΟΒΙΜ ανήλθε κατά την οικονομική χρήση 2022 σε 15%, μειωμένο σε σχέση με το 2021. Το μεικτό κέρδος της εταιρείας υποχώρησε κατά 3,7%, από τα 10,1 εκατ. ευρώ του 2021, σε 9,7 εκατ. ευρώ για την περσινή χρήση.

Αντίστοιχα, τα κέρδη EBITDA της ΑΓΡΟΒΙΜ διαμορφώθηκαν σε 4,52 εκατ. ευρώ, έναντι 6,17 εκατ. ευρώ το 2021 (μείωση κατά 26,74%). Τα κέρδη προ φόρων ξεπέρασαν τα 3 εκατ. ευρώ κατά το οικονομικό έτος 2022, έναντι κερδών προ φόρων 4,98 εκατ. ευρώ το 2021, σε μια μείωση της τάξεως του 39,39%.

Αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης και επένδυση σε ιδιόκτητη ξενοδοχειακή μονάδα
Ο δανεισμός της ΑΓΡΟΒΙΜ αυξήθηκε κατά 3 εκατ. ευρώ, από τα 16,4 εκατ. ευρώ, στα 19,4 εκατ. ευρώ, ακριβώς για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης για την αγορά πρώτων υλών της ελαιοκομικής περιόδου 2022/23. Μέρος του δανεισμού στον οποίο εκτέθηκε περαιτέρω η εταιρεία κατευθύνθηκε στη χρηματική κάλυψη της επένδυσης σε ξενοδοχειακή μονάδα ιδιοκτησίας της ΑΓΡΟΒΙΜ στην Καλαμάτα.

Η συγκεκριμένη μονάδα ανεγέρθηκε από την αρχή, το έργο κατασκευής ολοκληρώθηκε και έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία, με τα πρώτα της οικονομικά αποτελέσματα να αναμένονται στη χρήση του έτους 2023.

Ως αποτελέσμα, σημειώθηκε ραγδαία μείωση και του κεφαλαίου κίνησης της εταιρείας, κατά 64%, από τα €6.939.741 στις 31/12/2021 σε €2.497.526 την 31η Δεκεμβρίου 2022.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter