Αυξημένο τζίρο, αλλά μειωμένη κερδοφορία παρουσίασε ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Βόλου (ΕΒΟΛ), το 2022, μία χρονιά που σημαδεύτηκε από τη ραγδαία αύξηση των τιμών της ενέργειας, η οποία μεταφέρθηκε διαδοχικά και στις τιμές όλων των πρώτων υλών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για το περασμένο έτος, ο κύκλος εργασιών του συνεταιρισμού το 2022 διαμορφώθηκε στα 18.299.526 ευρώ, από 17.023.453 ευρώ το 2021, αυξημένες κατά 7,5%.

Ωστόσο, το αποτέλεσμα προ φόρων ανήλθε σε κέρδος 300.629 ευρώ, έναντι κέρδους 533.678 ευρώ της χρήσης 2021.

Το αποτέλεσμα μετά από φόρους του 2022 ανήλθε σε κέρδος 267.978 ευρώ, έναντι κέρδους 433.436 ευρώ το 2021.

Αυξημένες αγορές σιτηρών στις αρχές του 2022
Όσον αφορά στα αποθέματα, αυτά κατέγραψαν μεγάλη άνοδο το 2022 και διαμορφώθηκαν στα 2.528.900 ευρώ, έναντι 905.994 ευρώ το 2021.

Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην εκτόξευση της αξίας των εμπορευμάτων από τα 150.956 ευρώ το 2021 στα 1.122.550 ευρώ το 2022, η οποία με τη σειρά της οφείλεται κυρίως στις αυξημένες αγορές σιτηρών που διενεργήθηκαν από τον συνεταιρισμό κατά τη διάρκεια της χρήσης 2022.

Μειωμένες ήταν εν τω μεταξύ στις 31 Δεκεμβρίου 2022 οι καθαρές εμπορικές απαιτήσεις του συνεταιρισμού, στα 3.500.230 ευρώ, έναντι 4.312.038 ευρώ το 2021, καθώς μειώθηκαν τόσο οι απαιτήσεις από πελάτες εσωτερικού (2.664.765 ευρώ έναντι 3.008.962 ευρώ το 2021), όσο και οι εισπρακτέες επιταγές (983.642 ευρώ, έναντι 1.473.196 ευρώ το 2021).

Στόχος η επέκταση του δικτύου διανομής
Όσον αφορά στη φετινή χρονιά, ο συνεταιρισμός αναφέρει ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να βοηθήσει τους αγρότες (γεωργούς και κτηνοτρόφους), προσφέροντάς τους αγροτικά εφόδια σε χαμηλές τιμές και παρεμβαίνοντας στη αγορά των αγροτικών και κτηνοτροφικών τους προϊόντων με τιμές υψηλότερες διαχρονικά.

Σημειωτέον ότι πέρυσι η ΕΒΟΛ αύξησε τις τιμές γάλακτος στους κτηνοτρόφους κατά 40% σε σχέση με το 2021, ενώ για πρώτη φορά μετά από δέκα και πλέον χρόνια αναγκάστηκε να περάσει ένα μέρος της αύξησης της τιμής του γάλακτος στους καταναλωτές, προχωρώντας σε αύξηση της τιμής λιανικής κατά 15%, και απορρόφησε το υπόλοιπο κόστος.

Στόχος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βόλου είναι αφενός η παραγωγή νέων προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας της γαλακτοβιομηχανίας ΕΒΟΛ, και αφετέρου η επέκταση του δικτύου διανομής σε περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter