Οριστικοποιήθηκε από την Περιφέρεια Ηπείρου το επενδυτικό σχέδιο της Γ. και Ν. Αγρόκτημα ΕΠΕ (Αγρόκτημα Ηπείρου), που είχε ενταχθεί στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου. Το συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε €365.558.

Η επένδυση έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία, οπότε η διαδικασία της πιστοποίησης ολοκλήρωσης δίνει το «πράσινο φως» για την εκταμίευση της αντίστοιχης επιχορήγησης, που αφορά ποσοστό 50% επί του του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της συμβατικής επένδυσης.

Το επενδυτικό έργο αφορούσε στην ίδρυση νέας μονάδας εκτροφής γαλοπούλας («ινδιάνων»), με δυναμικότητα 5.000 πτηνών ανά εκτροφή και η ενίσχυση στη μορφή της επιχορήγησης διαμορφώθηκε οριστικά στα €181.881,20, βάσει και της πλήρωσης του όρου για δημιουργίας μίας νέας θέσης εργασίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Από το συνολικό κόστος, το 20% (€72.752,48) προήλθε από ίδια κεφάλαια της Αγρόκτημα Ηπείρου.

Το 30% αφορούσε εξωτερική χρηματοδότηση μέσω σύναψης τραπεζικού δανείου, διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών (€109.128,71). Το υπόλοιπο 50% θα αποπληρωθεί με εκταμίευση της σχετικής επιχορήγησης.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter