Ο κύκλος εργασιών της Agrino το 2020 παρουσίασε σημαντική αύξηση 14,5%, διαμορφωμένη στα 33,5 εκατ. ευρώ έναντι 29,2 εκατ. ευρώ το 2019, ενώ η λειτουργική και η καθαρή κερδοφορία της εμφάνισαν την υψηλότερη άνοδο των τελευταίων ετών. Τα EBITDA ανήλθαν στα 4,49 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων στα 2,78 εκατ. ευρώ. Το ηγετικό μερίδιο της εταιρείας στο ρύζι διατηρήθηκε, εμφανίζοντας αυξητική τάση φέτος, όπως επίσης το μερίδιό της στα όσπρια ενισχύθηκε, δημιουργώντας προσδοκία για περεταίρω ανάπτυξη. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωσή της, επιταχύνεται η υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος, ύψους περίπου 12 εκατ. ευρώ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τα τέλη του 2023.