Με αγοραστική κατά κεφαλήν δύναμη 11.357 ευρώ, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 19η θέση, μεταξύ 42 ευρωπαϊκών χωρών το 2012, βάσει των στοιχείων της GfK για την αγοραστική δύναμη των Ευρωπαίων. Σύμφωνα με τη μελέτη, η κατά κεφαλήν αγοραστική δύναμη των Ελλήνων είναι κατά 11% χαμηλότερη του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, αν εξεταστούν τα στοιχεία ανά νοικοκυριό (ευρωπαϊκός δείκτης: 103), η αγοραστική μας δύναμη ανέρχεται κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, πράγμα που οφείλεται στο γεγονός ότι ο αριθμός ατόμων ανά ελληνικό νοικοκυριό είναι αρκετά υψηλότερος. Η GfK Geomarketing υπολογίζει κάθε χρόνο την αγοραστική δύναμη των Ευρωπαίων 42 χωρών, με κάλυψη σε επίπεδο δήμων και ταχυδρομικών κωδικών.

Στο επίπεδο των περιφερειακών ενοτήτων της Ελλάδας, σύμφωνα με τη χωρική κατανομή της GFK (75 περιφερειακές ενότητες, συνολικού πληθυσμού 10,77 εκατ. κατοίκων και 3,6 εκατ. νοικοκυριών), η μεθοδολογική προσέγγιση της εταιρείας διαπιστώνει μία ποικιλομορφία ως προς την κατανομή της αγοραστικής δύναμης. Στο πλαίσιο αυτό, για παράδειγμα, η Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών κατατάσσεται πρώτη από άποψη αγοραστικής κατά κεφαλήν δύναμης, με δείκτη 144,5 (εθνικός δείκτης: 129,7) και 16.408 ευρώ κατά κεφαλήν, δηλαδή είναι κατά 44,5% υψηλότερη από τον εθνικό μέσο όρο και κατά 28% υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό (ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ηγείται της περιοχής στην κατά κεφαλήν αγοραστική δύναμη).

Ακολουθεί η περιοχή του Νότιου Τομέα Αθηνών, με 14.733 ευρώ ανά κάτοικο, 15% υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η περιφερειακή μονάδα του Κεντρικού Τομέα Αθηνών, η δεύτερη πανελλαδικά σε αριθμό κατοίκων (περίπου 1 εκατ. κάτοικοι), με αγοραστική δύναμη ανά κάτοικο 14.255 ευρώ, κατατάσσεται τέταρτη σε κατά κεφαλήν αγοραστική δύναμη, με αναλογίες ως προς τον εθνικό και τον ευρωπαϊκό δείκτη 125,5 και 111,3 αντίστοιχα. Η πολυπληθέστερη περιφερειακή μονάδα, η Θεσσαλονίκη με περίπου 1,1 εκατ. κατοίκους, με αγοραστική δύναμη ανά κάτοικο 10.965 ευρώ, κατατάσσεται στην 19η θέση μεταξύ των περιφερειακών μονάδων της Ελλάδας και με αναλογίες ως προς τον εθνικό δείκτη 96,5, και τον ευρωπαϊκό 85,6.

Κατά την GFK, αγοραστική δύναμη είναι η μέτρηση του κατά κεφαλήν διαθεσίμου εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων των όποιων κρατικών παροχών, μετά την αφαίρεση των φόρων. Στη μεθοδολογία της η ετήσια κατά κεφαλήν αγοραστική δύναμη αντανακλά το διαθέσιμο εισόδημα για αγορές καταναλωτικών ειδών και για πάγια μηνιαία έξοδα (πχ ενοίκιο, τιμολόγια παροχών κοινής ωφέλειας, δάνεια, εισφορές σε ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία και ασφαλιστήρια συμβόλαια, δαπάνες για τις μεταφορές και τις διακοπές). Ως βάση υπολογισμού χρησιμοποιούνται τα στοιχεία για το φόρο εισοδήματος και τα στατιστικά στοιχεία και προβλέψεις οικονομικών ινστιτούτων.