Η εγχώρια κατανάλωση καφέ τα προηγούμενα έτη εμφάνισε σταθεροποιητική τάση, ενώ κάποιες κατηγορίες του προϊόντος σημείωσαν ακόμα και άνοδο, καθώς απεδείχθη ανθεκτικό στην ύφεση και την υποχώρηση του διαθέσιμου εισοδήματος, σύμφωνα με πρόσφατη σχετική μελέτη της Infobank Hellastat.

Η εν λόγω τάση συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τη σταδιακή στροφή στην κατανάλωση καφέ εντός οικίας, γεγονός που αντιστάθμισε τις απώλειες του τομέα της μαζικής εστίασης. Ωστόσο, σύμφωνα με τους μελετητές, ανθεκτικές στην υποχώρηση της on-trade αγοράς αποδείχτηκαν οι αλυσίδες franchise, που αναπτύσσουν διαρκώς τα δίκτυά τους και προσφέρουν χαμηλότερες τιμές, επωφελούμενες από την τάση για καφέ take-away.

Ωστόσο, κατά την IRI στον τομέα της οργανωμένης λιανικής το πρώτο τρίμηνο του 2016 όλες οι κατηγορίες καφέ εκτός του ελληνικού παρουσίασαν πτώση εσόδων σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015, ενώ η μείωση σε όρους όγκου ήταν μεγαλύτερη. Ειδικότερα η αξία πωλήσεων στην κατηγορία espresso υποχώρησε κατά 6,4%, στον καφέ φίλτρου κατά 8,7%, στο στιγμιαίο κατά 8,6%, ενώ οι πωλήσεις ελληνικού καφέ παρέμειναν σταθερές. Αναφορικά με τους όγκους πωλήσεων, η μείωση στον espresso σχηματίστηκε στο 12,5%, στον καφέ φίλτρου στο 17,6%, στον ελληνικό καφέ στο 8,4%, ενώ στο στιγμιαίο στο 14,7%. Η επιβολή ΕΦΚ στον καφέ από 1.1.2017 αναμένεται ότι θα οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση του όγκου πωλήσεων στην οργανωμένη λιανική και την εστίαση, σε κάμψη των εξαγωγών και σε αύξηση του λαθρεμπορίου, τονίζουν οι μελετητές.