Ο κ. Πλοιαρχόπουλος ενδιαφέρεται να προσλάβει υπεύθυνο αγορών/προμηθειών. Στις προϋποθέσεις πρόσληψης αναφέρει την ικανότητα διαπραγμάτευσης με υφιστάμενους & νέους προμηθευτές, τη βελτίωση τιμών αγοράς και όρων συνεργασίας με προμηθευτές, την παρακολούθηση κέντρων κόστους της εταιρείας και τη μείωση τους κόστους λειτουργίας της επιχείρησης, τη σύνταξη έρευνας ολοκληρωμένης λύσης μείωσης κόστους λειτουργίας ή κτήσης. Απαιτείται πενταετής προϋπηρεσία σε ελληνική εμπορική εταιρεία leader του κλάδου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στο e-mail: tpliarchopoulos@hotmail.com έως την 28η Φεβρουαρίου 2009.