Το 2010 το Sales Promotion Center σημείωσε ανάπτυξη 16%, ενώ ο κύκλος εργασιών των εταιρειών του δικτύου ανήλθε στα 14,28 εκ. ευρώ.

Επίσης, στη διάρκεια της χρονιάς ολοκληρώθηκε το προγραμματισμένο έργο βελτίωσης των υποδομών και μηχανισμών και ανασχηματίσθηκε η οργάνωση της εταιρείας, με στόχο την αμεσότητα της επικοινωνίας της και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών της. Στο 20ο τριήμερο συνέδριο του Sales Promotion Center, που φέτος διοργανώθηκε στους Δελφούς, πήραν μέρος 72 στελέχη του απ’ όλη την Ελλάδα και τις εταιρείες του δικτύου.