«Η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών κατά 7,83% το 2015, ύψους 17,86 δισ. σε σχέση με το 2014 εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, αποτελεί ένα θετικό δείγμα των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας. Η αύξηση αυτή αποτυπώνεται σε όλους τους κλάδους, από τα τρόφιμα μέχρι τα βιομηχανικά υλικά», σύμφωνα με δήλωση του κ. Χρήστου Στάικου, προέδρου της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ (Enterprise Greece), η οποία είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για την προώθηση των εξαγωγών και την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα.