Σημαντική βελτίωση οικονομικών μεγεθών πέτυχε το 2023 ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Βόλου (ΕΒΟΛ), παρά τα προβλήματα που προκάλεσαν στους κτηνοτρόφους της περιοχής οι καταστροφικές πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023, οι οποίες πάντως δεν επηρέασαν αρνητικά τη λειτουργία της ΕΒΟΛ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που ανακοίνωσε ο συνεταιρισμός, το 2023 έκλεισε με κύκλο εργασιών ύψους 22,39 εκατ. ευρώ, έναντι 18,30 εκατ. ευρώ το 2022, καταγράφοντας αύξηση 22,3%. Αυξημένα ήταν και τα μικτά κέρδη, που ξεπέρασαν τα 4 εκατ. ευρώ, έναντι 2,65 εκατ. το 2022 (το περιθώριο μεικτού κέρδους αυξήθηκε από το 15% στο 18%), ενώ η συγκράτηση των εξόδων διοίκησης και διάθεσης οδήγησε σε θεαματική αύξηση της κερδοφορίας της ΕΒΟΛ τόσο προ φόρων (1,40 εκατ. ευρώ, έναντι 300.629 ευρώ το 2022), όσο και μετά από φόρους (1.26 εκατ. ευρώ, έναντι 267.978 ευρώ το 2022).

Αξιοσημείωτο είναι ότι η αύξηση του τζίρου προήλθε τόσο από τις πωλήσεις προϊόντων, που είναι και η κύρια δραστηριότητα της ΕΒΟΛ (19,70 εκατ. ευρώ, έναντι 17,53 εκατ. ευρώ το 2022), όσο και από τις πωλήσεις εμπορευμάτων, που από τα 589.103 ευρώ το 2022 σχεδόν τετραπλασιάστηκαν το 2023, φτάνοντας τα 2,35 εκατ. ευρώ. Η ΕΒΟΛ εξακολουθεί να παρουσιάζει μηδενικό δανεισμό, ενώ οι εμπορικές υποχρεώσεις της στα τέλη του 2023 ήταν μειωμένες στα 2,08 εκατ. ευρώ, έναντι 2,29 εκατ. ευρώ.

Στοχεύει σε νέα προϊόντα και επέκταση του δικτύου διανομής
Για το 2024, ο στόχος του συνεταιρισμού είναι η διατήρηση της υγιούς του ανάπτυξης και η επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων. Στον αγροτικό τομέα, η οργάνωση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να βοηθήσει τους αγρότες (γεωργούς και κτηνοτρόφους), προσφέροντας τους αγροτικά εφόδια σε χαμηλές τιμές και παρεμβαίνοντας στη αγορά των αγροτικών και κτηνοτροφικών τους προϊόντων με τιμές υψηλότερες διαχρονικά.

Με μεγαλύτερη ένταση ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Βόλου θα επικεντρωθεί στη στήριξη του αγροτικού κόσμου, ώστε να ξεπεράσει τις δυσκολίες που περνάει ο ευαίσθητος αυτός τομέας της ελληνικής οικονομίας. Δεύτερος στόχος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βόλου είναι αφενός μεν η παραγωγή νέων προϊόντων, υψηλής διατροφικής αξίας της γαλακτοβιομηχανίας ΕΒΟΛ, και αφετέρου η επέκταση του δικτύου διανομής της σε περισσότερες περιοχές της Ελλάδας. Πεποίθηση της διοίκησης είναι ότι το μέλλον του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βόλου είναι ευοίωνο, παρά τη οικονομική ύφεση της ελληνικής και παγκόσμιας αγοράς, καθώς στηρίζεται στα ποιοτικά του προϊόντα και στην αποδοχή τους από ευρεία μερίδα του καταναλωτικού κοινού.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter