Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του Μαρτίου 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2023, παρουσίασε αύξηση 18,2%, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Η εν λόγω αύξηση οφείλεται στην αύξηση κατά 27,9% του δείκτη τιμών φυτικής παραγωγής και στη μεταβολή των ομάδων ελαιόλαδο και φρούτα, και στην αύξηση κατά 1,0% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του Μαρτίου 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2023, παρουσίασε μείωση 0,9%.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 0,9%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2023, οφείλεται στην μείωση κατά 2,2% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και στη μεταβολή της ομάδας ζωοτροφές και στην αύξηση κατά 3,4% του δείκτη τιμών του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter