Αυτόνομη πορεία, υπό την ίδια διοικητική ομάδα, θα ακολουθήσει η αλυσίδα λιανικής 24Shopen, η οποία διαθέτει 25 καταστήματα σε Αθήνα, Βόλο, Ιωάννινα, Ρόδο και Πύργο. Συγκεκριμένα, ο κλάδος λιανικής της εταιρείας «24shopen» θα αποσχιστεί από αυτήν και θα εισφερθεί σε νέα ανώνυμη εταιρεία, με την ίδια μετοχική σύνθεση. Όπως εξηγεί η διοίκηση της «24Shopen» στο σχέδιο σύμβασης μερικής διάσπασης της εταιρείας, με την κίνηση αυτή διαχωρίζεται η εμπορική δραστηριότητα του κλάδου λιανικής από τον έτερο κλάδο εμπορικής δραστηριότητας της εταιρείας, ήτοι αυτόν της χονδρικής πώλησης, ο οποίος θα παραμείνει στη διασπώμενη εταιρεία, επιδιώκοντας τον οργανωτικό διαχωρισμό των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της διασπώμενης εταιρείας για τη βέλτιστη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, του ανθρώπινου δυναμικού και του πελατολογίου της και για τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων και την ανάδειξη μίας νέας προοπτικής. Όπως σημειώνεται επίσης, η διασπώμενη εταιρεία θα μεγιστοποιήσει την αξιοποίηση των υποδομών της, θα απελευθερώσει πόρους που θα επιτρέψουν επενδύσεις, εστιάζοντας στον πυρήνα των δραστηριοτήτων της, και η νέα εταιρεία που θα συσταθεί θα έχει ευελιξία στη διαδικασία λήψης και εκτέλεσης αποφάσεων και θα λαμβάνει αυτόνομες αποφάσεις για τον κλάδο της λιανικής, οι οποίες δεν θα επηρεάζουν τη διασπώμενη εταιρεία. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στην πολιτική της διοίκησης να έχουν οι δύο εταιρείες συγκεκριμένες και αυτόνομες δραστηριότητες, για την επίτευξη καλύτερων και μετρήσιμων αποτελεσμάτων.

Στα 1,9 εκατ. ευρώ η εκτιμώμενη αξία του κλάδου
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης του εισφερόμενου κλάδου λιανικής της «24Shopen», η εκτιμώμενη αξία του ανέρχεται σε 1,9 εκατομμύρια ευρώ, και αυτό θα είναι και το ύψος του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της νεοσύστατης εταιρείας που θα την ενσωματώσει. Σε αυτό θα συμμετέχουν, με τα ίδια ποσοστά που κατέχουν στην υπάρχουσα εταιρεία, οι τρεις μέτοχοί της: οι Γιώργος Ισηγόνης (97,75%), Νίκος Ισηγόνης (1,125%) και Ζωή Σαμαντζή (1,125%).

21 καταστήματα στην Αττική
Η αλυσίδα 24Shopen ανήκει στον όμιλο Ισηγόνη, με έδρα το Μαρκόπουλο Αττικής, που περιλαμβάνει επίσης brands όπως Quality Catering, Lombardini Espresso, QuCafe και Alea in Style, παρέχοντας μία ευρεία γκάμα από υπηρεσίες για τον κλάδο τροφίμων και ποτών. Πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη αλυσίδα 24ωρων καταστημάτων οργανωμένης λιανικής, που δραστηριοποιείται από το 2009, έχοντας αναπτυχθεί περισσότερο στην Αθήνα, όπου βρίσκονται τα 21 από τα 25 σημεία πώλησής της. Μεμονωμένα βήματα ανάπτυξης έχει κάνει σε Ιωάννινα, Βόλο, Ρόδο, και πιο πρόσφατα στον Πύργο.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter