Η Αφοί Βερόπουλοι είναι η πρώτη ελληνική αλυσίδα που εφαρμόζει από το 2003 το πλέον σύγχρονο σύστημα ιχνηλασιμότητας για όλα τα κόκκινα κρέατα που διαθέτει πανελληνίως από τα 219 καταστήματά της.

Το σύστημα επιτρέπει στο τμήμα διασφάλισης ποιότητας της αλυσίδας να έχει πλήρη εικόνα για όλα τα κρέατα που διακινεί. Η εταιρεία επεξεργάζεται η ίδια στα πρότυπα συσκευαστήρια κρέατος του ομίλου όλα τα ελληνικά κρέατα και τα συσκευασμένα πουλερικά ιδιωτικής ετικέτας που διαθέτει, αναλαμβάνοντας την ευθύνη της επεξεργασίας και συσκευασίας του βόειου και χοιρινού κρέατος, των αμνοεριφίων και των πουλερικών. Οι εγκαταστάσεις της ανταποκρίνονται πλήρως σε όλες τις προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, ενώ ελέγχονται και από το σύστημα διασφάλισης ποιότητας HACCP. Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει υιοθετήσει επιθετικές προσφορές στην κατηγορία του κρέατος, με μειώσεις τιμών έως και 34%.