Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν με βάση την κανονιστική απόφαση 2699/2000 του Δήμου Αθηναίων, φτάνουν στους περιπτερούχους καθυστερημένα, διότι αφορούν το έτος 2002 και πολλές φορές αγγίζουν το ποσό των 10.000 ευρώ, ποσό το οποίο υπερβαίνει ακόμη και το φορολογητέο εισόδημά τους.

Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν με βάση την κανονιστική απόφαση 2699/2000 του Δήμου Αθηναίων, φτάνουν στους περιπτερούχους καθυστερημένα, διότι αφορούν το έτος 2002 και πολλές φορές αγγίζουν το ποσό των 10.000 ευρώ, ποσό το οποίο υπερβαίνει ακόμη και το φορολογητέο εισόδημά τους.

Με αφορμή την επιβολή των προστίμων ο πρόεδρος του σωματείου «Ενότητα» μιλάει στο «μαγαζί μας» για την απρόβλεπτη και απαράδεκτη συμπεριφορά του δήμου και… προτείνει λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Ν. Παλιογιάννης: Με τις συνεχόμενες κινητοποιήσεις του σωματείου μας, το 2000 και το 2001, καταφέραμε να αναστείλουμε την εφαρμογή της κανονιστικής απόφασης για τα παραπάνω έτη και να εφαρμοστεί για πρώτη φορά το 2002, χωρίς όμως να είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι. Ως εκ τούτου, χορηγείται πλέον άδεια στα χηρεμένα περίπτερα και στα περίπτερα που βρίσκονται σε πεζόδρομους, αλλά δυστυχώς εξακολουθεί να μη χορηγείται άδεια στις περιπτώσεις που τα περίπτερα βρίσκονται σε πεζοδρόμια στενότερα των 3 μέτρων.

Το μαγαζί μας: Ποια είναι η θέση του σωματείου «Ενότητα»;

Ν.Π.: Η θέση του σωματείου «Ενότητα» είναι ξεκάθαρη. Συστήνουμε στους συναδέλφους να προσφύγουν στα Διοικητικά Δικαστήρια, τη στιγμή μάλιστα που υπάρχουν 4-5 αποφάσεις που ακυρώνουν τα πρόστιμα και οι περιπτερούχοι δικαιώθηκαν πρωτόδικα. Επίσης, αξίζει να σημειώσω πως η επιβολή των προστίμων είναι αδικαιολόγητη, διότι ο νόμος 1080/80 προβλέπει τη χρέωση ανά τμ, ενώ ο Δήμος Αθηναίων προτιμά, στην προκειμένη περίπτωση, να πρωτοτυπεί επιβάλλοντας υπέρογκα πρόστιμα!

Το μαγαζί μας: Είναι σε όλους γνωστό πως ο Δήμος Αθηναίων γνωμοδότησε και ενέκρινε την εγκατάσταση των περιπτέρων στα πεζοδρόμια των 3 μέτρων και με απόφασή του έδωσε τη δυνατότητα στα περίπτερα να επεκταθούν με την τοποθέτηση επιπρόσθετων ρολών έως 3,75 τμ. Γιατί επιβάλει πρόστιμα σ’ αυτή την περίπτωση;

Ν. Παλιογιάννης: Οι περιπτώσεις που τα περίπτερα βρίσκονται σε πεζοδρόμια μικρότερα των 3 μέτρων είναι αρκετές. Θα σας αναφέρω αυτά που επικαλεστήκαμε τόσο στη Διαπαραταξιακή Επιτροπή όσο και στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά την ψήφιση της τροποποίησης της κανονιστικής και εσείς κρίνετε ποιο είναι το δίκαιο και ποιο το άδικο.

Άλλωστε, με την άρνηση χορήγησης άδειας και με την επιβολή προστίμων δεν λύνεται το χωροταξικό πρόβλημα της πόλης. Απλά, ο Δήμος Αθηναίων έχει ανακαλύψει έναν τρόπο για να εισπράττει χρήματα όταν το χωροταξικό πρόβλημα παραμένει, αν δεχτούμε πως υπάρχει πρόβλημα. Επίσης, για πρώτη φορά και μετά από δικές μας πιέσεις, χορηγήθηκε στους περιπτερούχους άδεια για ρολά για το έτος 2003, τη στιγμή που τα ρολά ήταν μεγαλύτερα από 3,75 τμ, πληρώνοντας φυσικά το 3,75 τμ και το επιπλέον με πρόστιμο. Με ποια λογική λοιπόν ο Δήμος Αθηναίων τα προηγούμενα χρόνια δεν χορηγούσε καθόλου άδεια στις περιπτώσεις που τα ρολά ήταν μεγαλύτερα από 3,75 τμ και τους επέβαλε πρόστιμα τόσο στα ρολά όσο και στα ψυγεία;

Το μαγαζί μας: Ποια είναι η θέση των εταιρειών που σας προμηθεύουν με ψυγεία για την προβολή και τοποθέτηση των προϊόντων τους;

Ν. Παλιογιάννης: Οι εταιρείες, όταν ζητήθηκε η βοήθειά τους, ουσιαστικά αδιαφόρησαν παρόλο που γνωρίζουν πως από τα περίπτερα έχουν σημαντικό ποσοστό κέρδους. Ασφαλώς γνωρίζουν πως εμείς θα διατηρούμε τα ψυγεία παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Έχουν κατά συνέπεια εξασφαλίσει την τοποθέτηση των ψυγείων τους, γι’ αυτό τον λόγο και δεν παίρνουν επισήμως θέση.

Το μαγαζί μας: Γιατί ο Δήμος Αθηναίων δεν έστειλε τα πρόστιμα στις αρχές του 2003, ώστε να ενταχθούν αυτά στη ρύθμιση παλαιών οφειλών;

Ν. Παλιογιάννης: Πιστεύω, όπως ανέφερα ήδη, πως σκόπιμα ο Δήμος Αθηναίων αποστέλλει ακόμα και καθυστερημένα τα πρόστιμα του 2002 σήμερα, όταν όλοι γνωρίζουμε την εφαρμογή του ευεργετικού νόμου ο οποίος εφαρμόστηκε το 2003 σχετικά με τη ρύθμιση παλαιών οφειλών και προστίμων. Εξάλλου, η διοίκηση του σωματείου μας είχε ενημερώσει και καλέσει σε συνέλευση τους συναδέλφους για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος. Όμως, η συμμετοχή των συναδέλφων δεν υπήρξε ικανοποιητική, διότι θεώρησαν πως ήταν προτιμότερο να ασχοληθούν με οτιδήποτε άλλο παρά με τα ορατά και χρήζοντα λύσης προβλήματα.

Το μαγαζί μας: Ποια είναι τα προβλήματα τα οποία ο κλάδος άμεσα πρέπει να αντιμετωπίσει για να έχει μέλλον;

Ν. Παλιογιάννης: Τα προβλήματα τα οποία καλούμαστε ως κλάδος να αντιμετωπίσουμε άμεσα είναι:

  1. Η επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
  2. Η ισότιμη ένταξή μας στις επαγγελματικές μισθώσεις.
  3. Ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου ως προς την ύπαρξη και τη λειτουργία των περιπτέρων.
  4. Ο συνεταιρισμός των περιπτέρων ανά περιοχή ή ανά πόλη, αν θέλουμε να αντεπεξέλθουμε στις δύσκολες συγκυρίες της σημερινής αγοράς.

Επίσης, πρέπει να συναποφασίσουμε και για τα θέματα που αφορούν τον Δήμο Αθηναίων και τα οποία είναι:

  1. Τα παράνομα πρόστιμα που επιβλήθηκαν για το έτος 2002.
  2. Η μη χορήγηση αδειών σε 110 περίπου περίπτερα για το έτος 2003 (δεν θα έχουν άδεια και το 2004), τα οποία βρίσκονται σε πεζοδρόμια στενότερα των 3 μέτρων.
  3. Η κατάργηση παραγράφων της νέας κανονιστικής απόφασης.
  4. Η χορήγηση αδειών για ρολά και ψυγεία (αφορά το έτος 2004).
  5. Ο ενιαίος συντελεστής χρέωσης ανεξάρτητα από τη χρήση του παραχωρούμενου χώρου.
  6. Η ισονομία ως προς τη χρέωση ανά τετραγωνικό μέτρο σε σχέση με άλλους επαγγελματικούς κλάδους.