Μια «μήτρα» –κατά τους όρους του marketing– θα είναι αυτή που θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τις αποφάσεις του ΥΠΑΑΝ, σχετικά με τους κλάδους στους οποίους θα δοθεί προτεραιότητα κατά την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των νέων επιχειρήσεων.

Πρόκειται για ένα μοντέλο ανάλυσης της συχνότητας παραβατικών ενεργειών των επιχειρήσεων ανά τομέα δράσης και των σχετικών επιπτώσεων που καταγράφονται στην οικονομία και την κοινωνία, το οποίο έχει δημιουργήσει η Παγκόσμια Τράπεζα, η οποία, όπως είναι γνωστό, συνδράμει τις προσπάθειες της κυβέρνησης να καταστήσει απλούστερο το καθεστώς αδειοδότησης των νέων επιχειρήσεων. Εν ολίγοις, οι κινήσεις του υπουργείου θα εξαρτηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό από την αξιολόγηση του ρίσκου ανά επιχειρηματική δραστηριότητα, «μετρημένο» βάσει δύο παραμέτρων: των «επιπτώσεων» και της «συχνότητας» κάθε παράβασης.

Βάσει αυτού του μοντέλου, που αποτελεί «κεκτημένο» για την κυβέρνηση στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την Παγκόσμια Τράπεζα, το ΥΠΑΑΝ θα προσδιορίσει το σε ποιες επιμέρους αγορές, που παρουσιάζουν περιορισμένης έκτασης παραβατικότητα και τα συμβάντα τους δεν προκαλούν σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία της αγοράς, είναι εφικτή η χορήγηση αδειών δίχως προηγούμενο έλεγχο του επιχειρηματία. Η όλη προσπάθεια αποβλέπει στη γρήγορη έναρξη της λειτουργίας των νέων επιχειρήσεων, προκειμένου κυρίως να τονωθεί η απασχόληση. Εξυπακούεται ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις θα ελέγχονται κατά τη λειτουργία τους ως προς το κατά πόσο εφάρμοσαν ορθά τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία. Μεταξύ των σχετικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, όπως εκτιμάται, θα περιληφθεί και η μαζική εστίαση, δεδομένου ότι η παραβατική συμπεριφορά μιας επιχείρησης του εν λόγω κλάδου δύσκολα επηρεάζει ευρύτερα την οικονομία ή προκαλεί μεγάλης έκτασης κοινωνικά ζητήματα.

«Πρώτα αδειοδοτώ και μετά ελέγχω»
Στόχος του νέου πλαισίου είναι η υιοθέτηση της αρχής του «πρώτα αδειοδοτώ και μετά ελέγχω». Στις περισσότερες περιπτώσεις θα αρκεί για το ξεκίνημα της λειτουργίας μιας επιχείρησης η κατάθεση απλώς μιας υπεύθυνης δήλωσης. Ακόμη, όμως, και στις περιπτώσεις που θα απαιτούνται περισσότερα στοιχεία, η διαδικασία θα είναι απλούστερη από την υφιστάμενη, περίπου κατά 60%. Θα υπάρξει όμως και η αντίστροφη «ανάγνωση» των προϋποθέσεων του μοντέλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, από την οποία θα προκύπτει ποιοι κλάδοι της οικονομίας μας απαιτούν όχι απλώς προεγκρίσεις αδειοδοτήσεων, αλλά ειδικό νομοθετικό πλαίσιο οργάνωσης, ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα είναι οι ενεργειακές επιχειρήσεις.

Προκειμένου να κατανοηθεί ο λόγος για τον οποίο το ΥΠΑΑΝ θα επιχειρήσει να απελευθερώσει άμεσα από τα γρανάζια της γραφειοκρατίας την ίδρυση επιχειρήσεων συγκεκριμένων κλάδων, υψηλόβαθμος υπηρεσιακός παράγοντάς του, μιλώντας στο σελφ σέρβις, τόνισε ότι η προσπάθεια για τη γενικότερη απλοποίηση του ισχύοντος καθεστώτος περιλαμβάνει την εμπλοκή 12 συναρμόδιων υπουργείων και την κωδικοποίηση, τροποποίηση ή κατάργηση περισσότερων των 200 νομοθετικών κειμένων (νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι). Όπως τόνισε, «το υπουργείο θα επιδιώξει σε πρώτη φάση να οδηγηθεί σε πολλές «μικρές νίκες», ώστε και την αγορά να ξεμπλοκάρει και την ψυχολογία του επιχειρείν να βελτιώσει».