Κατά το 32% οι εργαζόμενοι σε περίοδο κρίσης αναζητούν αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας στην εργασία τους, όμως η ικανοποίηση από το αντικείμενό της εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό (28%), ενώ μόλις κατά το 4% αξιολογούν ως σημαντικότερο τις οικονομικές απολαβές.

Αυτά, μεταξύ άλλων, έδειξε η ενδιαφέρουσα έρευνα του ομίλου Adecco, µε θέμα «Τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς εργασίας – Προσδοκίες εργαζομένων από την εργασία τους σε καιρό κρίσης», που διενεργήθηκε μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου 2011 επί δείγματος 500 εργαζομένων 26 ετών και άνω (62% άνδρες, 38% γυναίκες). Κατά την έρευνα, παράγοντες που δημιουργούν αίσθημα ασφάλειας στην εργασία είναι η ευρωστία-κερδοφορία της επιχείρησης (65%), η εκτενής ενημέρωση του προσωπικού από τη διοίκηση (14%) και δη, για τα μελλοντικά της σχέδια (12%).

Εξάλλου, κατά το 93,2% οι ερωτώμενοι εξέφρασαν την πρόθεσή τους να αποδεχτούν όρους ευελιξίας στις οικονομικές απολαβές τους σε περίοδο κρίσης, εφόσον, όμως, οι υπόλοιποι παράγοντες στην εργασία τους ικανοποιούν, ενώ κατά το 92% δήλωσαν διατεθειμένοι να εργάζονται περισσότερες ώρες και ημέρες εις βάρος της προσωπικής τους ζωής, προκειμένου να επιβιώσει η εταιρεία στην οποία δουλεύουν.

Η έρευνα ανέδειξε ως βασικό παράγοντα καθορισμού του βαθμού ικανοποίησης, αφενός, από το εργασιακό περιβάλλον το ενδιαφέρον του μάνατζμεντ για την προστασία των εργαζομένων από ποικίλους κινδύνους στον χώρο εργασίας (57%), αφετέρου, από τις σχέσεις με συναδέλφους και προϊσταμένους τον σεβασμό στο πρόσωπο κάθε εργαζομένου (36%), το αίσθημα «ανήκειν» του εργαζόμενου σε ομάδα με κοινούς στόχους (19%) και τη δίκαιη αντιμετώπιση (15%).