Με στόχο τη διεύρυνση του δικτύου της και, ειδικότερα, τις υπηρεσίες convenience, η ΑΒ Βασιλόπουλος ανακοίνωσε τον εορτασμό της συμπλήρωσης 150 καταστημάτων του δικτύου ΑΒ Shop & Go. Ο στόχος της εταιρείας είναι στα τέλη του 2023 ο αριθμός αυτός να έχει αγγίξει τα 200 καταστήματα. Επιδίωξή της είναι η ακόμη μεγαλύτερη διείσδυσή της στην αθηναϊκή επικράτεια και η περαιτέρω αύξηση των πελατών της. Αν και αρχικά το επιχειρηματικό μοντέλο ΑΒ Shop & Go είχε στόχο την κάλυψη έκτακτων ή συμπληρωματικών καθημερινών αναγκών των καταναλωτών, πλέον το concept είναι να αποτελέσουν το νέο «κατάστημα της γειτονιάς», με διευρυμένο ωράριο. Υπενθυμίζεται πως τα ΑΒ Shop & Go βασίζονται στο μοντέλο λειτουργίας franchise και η αρχική διάρκεια του συμβολαίου είναι τα δέκα έτη.