Υπό το πρίσμα των προβληματισμών που σχετίζονται με την οικονομική κρίση και τις προοπτικές που διαγράφονται για τις επενδύσεις πληροφορικής στο ελληνικό λιανεμπόριο, ο κ. Ανδρέας Ξηρόκωστας, sales director της SAP Hellas, δίνει τις δικές του απαντήσεις στις ερωτήσεις που του υποβάλαμε.

Retail Technology: Πιστεύετε ότι θα επηρεαστούν οι επενδύσεις πληροφορικής που ήταν προγραμματισμένες από τις επιχειρήσεις -ιδιαίτερα στον χώρο του retail- οι οποίες δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, κάτι που ενδεχομένως θα έχει ως συνέπεια την ακύρωση ή την αναβολή κάποιων projects, τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της μελέτης ή της αρχικής υλοποίησης;

Ανδρέας Ξηρόκωστας: Είναι αναμενόμενο ότι η διεθνής αρνητική οικονομική συγκυρία θα επηρεάσει και τον χώρο της πληροφορικής. Είναι πιθανό κάποιες επιχειρήσεις να αναγκαστούν να αναβάλουν, ή ακόμα και να ακυρώσουν, τα επενδυτικά τους πλάνα, προκειμένου να εξασφαλίσουν κεφαλαία ή να μειώσουν τον δανεισμό τους. Αυτό, όμως, που διαπιστώνουμε από την καθημερινή επαφή μας τόσο με τους πελάτες όσο και με τους συνεργάτες μας είναι ότι τα έργα πληροφορικής που αποδεδειγμένα προσθέτουν αξία θα επιταχυνθούν, προκειμένου οι επιχειρήσεις να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες.

RT: Με βάση τη μέχρι σήμερα εμπειρία σας από άλλες παρόμοιες περιόδους, που χαρακτηρίζονταν από αρνητικούς οικονομικούς δείκτες και αντίστοιχη “ψυχολογία”, ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το εύρος των επιπτώσεων στην εγχώρια αγορά των λύσεων πληροφορικής για επιχειρήσεις; Ποιοι είναι οι περισσότερο ευάλωτοι σε αναβολές ή ακυρώσεις σχετικών επενδύσεων κλάδοι της ελληνικής οικονομίας, αλλά και ποια τα περισσότερο επισφαλή projects;

Α.Ξ.: Δεν είναι εύκολο να προβλέψει κανείς το εύρος των επιπτώσεων από μια γενικευμένη οικονομική κρίση. Η εγχώρια αγορά θα πρέπει να προσαρμοστεί γρήγορα και να ανταποκριθεί με επιτυχία τόσο στις νέες οικονομικές συνθήκες όσο και στις μεταβολές των κριτηρίων, με τα οποία οι επιχειρήσεις θα επιλέγουν τις επενδύσεις τους. Η εμπειρία, όμως, από αντίστοιχες περιόδους στο παρελθόν δείχνει ότι όσες επενδύσεις δεν συμβάλουν άμεσα στη βελτίωση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων είναι πολύ πιθανό να μετατεθούν στο μέλλον.

RT: Προβλέπετε μήπως ότι παράλληλα θα υπάρξουν κάποια συγκεκριμένα είδη επενδύσεων στην πληροφορική, τα οποία ενδεχομένως θα ωφεληθούν από την τρέχουσα συγκυρία, καθώς η υιοθέτησή τους υπόσχεται τη δραστική μείωση κάποιων από τα λειτουργικά κόστη της επιχείρησης;

Α.Ξ.: Στις παρούσες συνθήκες, οι επενδύσεις σε καινοτόμες λύσεις που ενδυναμώνουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και εξασφαλίζουν την αποτελεσματικότερη διαχείριση και αξιοποίηση κάθε μορφής πόρων θα αποκτήσουν προτεραιότητα. Επιπλέον, οι εταιρείες πληροφορικής, που μπορούν να προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες που συμβάλλουν στον έλεγχο του κόστους και στην αύξηση της αποδοτικότητας, αναμένεται ότι θα ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά.

RT: Πιστεύετε -και επομένως προσπαθείτε να πείσετε και τους πελάτες σας- ότι ένα καλοσχεδιασμένο -ως προς τις παραμέτρους υλοποίησης, αλλά και τους επιχειρηματικούς στόχους που θέτει- project υλοποίησης και λειτουργίας ενός πληροφοριακού συστήματος είναι πράγματι μια παραγωγική επένδυση, η οποία θα τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν την κρίση με αποτελεσματικό τρόπο;

Α.Ξ.: Τα τελευταία χρόνια, η SAP μέσω των υπηρεσιών Business Consulting και Value Engineering μπορεί να προτείνει επενδύσεις με συγκεκριμένους στόχους και μετρήσιμο προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Πιο συγκεκριμένα, εξειδικευμένοι σύμβουλοι μέσα από την ανάλυση οικονομικών και λειτουργικών δεδομένων της επιχείρησης έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν τις πρακτικές και τις διαδικασίες που μπορούν να βελτιωθούν, προτείνοντας τις απαραίτητες αλλαγές και επενδύσεις. Η στρατηγική της SAP επικεντρώνεται διαχρονικά στην παροχή καινοτόμων λύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η συνεχώς αυξανόμενη απήχηση των λύσεών μας και η εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι πελάτες μας, ειδικά στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον, πιστεύουμε ότι μας δικαιώνει απόλυτα.

RT: Αν, παρά τις διορθωτικές κινήσεις που επιχειρούνται από διεθνείς κυβερνητικούς οργανισμούς αλλά και τις ελληνικές αρχές, οι εξελίξεις δεν ακολουθήσουν τις ελπίδες για ανάκαμψη, κατά πόσο εκτιμάτε ότι θα επηρεαστεί η πορεία της δικής σας επιχείρησης είτε λόγω ακύρωσης ή συμπίεσης έργων είτε λόγω αρνητικών επιπτώσεων στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας σας;

Α.Ξ.: Η SAP, σε αντίστοιχες περιόδους στο παρελθόν, αναπτύχθηκε ταχύτερα από τον ανταγωνισμό της, μετατρέποντας την απειλή σε ευκαιρία. Στις παρούσες οικονομικές συνθήκες, η στρατηγική ανάπτυξης είναι η ασφαλέστερη επιλογή.

Διαβάστε τι απάντησαν στα παραπάνω ερωτήματα άλλα κορυφαία στελέχη εταιρειών και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά της πληροφορικής.

Το παραπάνω άρθρο δημοσιεύθηκε στο τεύχος 40 (Οκτώβριος – Νοέμβριος 2008) του περιοδικού Retail Technology  των εκδόσεων Comcenter.