Ο όμιλος Α-Β Βασιλόπουλος στο 9μηνο φέτος πέτυχε και νέα σημαντική αύξηση των πωλήσεών του, ενώ τα κέρδη του συμπιέσθηκαν λόγω εξαγοράς της Plus. Ειδικότερα, οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν σε 958 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 14,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι πωλήσεις της ‘Αλφα-Βήτα αυξήθηκαν κατά 13,8% ή κατά 926,4 εκατ. ευρώ και αντίστοιχα οι ενοποιημένες πωλήσεις των εταιρειών ‘Αλφα-Βήτα και ΕΝΑ ανήλθαν σε 939,3 εκατ. ευρώ (από 838,5 εκατ. ευρώ), παρουσιάζοντας αύξηση 12% σε σχέση με την εν λόγω περίοδο του 2007.

Αντίθετα, τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη του ομίλου ανήλθαν στα 27,5 εκατ. ευρώ (έναντι 31,5 εκατ. ευρώ πέρυσι), σημειώνοντας μείωση 12,8%, ενώ αυξήθηκαν για την ‘Αλφα-Βήτα στα 33,2 εκατ. ευρώ και ενοποιημένα για τις ‘Αλφα-Βήτα και ΕΝΑ στα 36,8 εκατ. ευρώ.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους του ομίλου ανήλθαν σε 16,8 εκατ. ευρώ (έναντι 22,5 εκατ. ευρώ το 2007), μειωμένα κατά 25,5%, αλλά για την ‘Αλφα-Βήτα αυξήθηκαν στα 21,6 εκατ. ευρώ και αντίστοιχα για τις ‘Αλφα-Βήτα και ΕΝΑ αυξήθηκαν στα 24,7 εκατ. ευρώ.

Στην ανακοίνωση του ομίλου επισημαίνεται ότι, λόγω εξαγοράς της Plus φέτος, τα προαναφερόμενα στοιχεία δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα με προηγούμενων περιόδων.

Στο τέλος του 9μηνου το δίκτυο πωλήσεων του ομίλου αριθμούσε 195 καταστήματα (117 εταιρικά λιανικής, 29 λιανικής της Εταιρείας Συμμετοχών και Εμπορίας Τροφίμων ΜΕΠΕ & ΣΙΑ ΕΕ, 39 του δικτύου franchising και 10 ENA Cash & Carry). Στο τέλος του Οκτωβρίου, ο όμιλος εγκαινίασε τα δύο πρώτα πιλοτικά καταστήματα του εκπτωτικού του δικτύου Lion Food, ένα στην Καρδίτσα κι ένα στα Τρίκαλα. ‘Εως το τέλος του έτους η Α-Β Βασιλόπουλος θα εγκαινιάσει ακόμα 7 νέα καταστήματα (περιλαμβανομένων των νέων μονάδων του δικτύου δικαιόχρησης).