Σημαντική αύξηση κερδών και πωλήσεων εμφάνισε η Α-Β Βασιλόπουλος στο α' τρίμηνο του έτους έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, σύμφωνα με τις ενοποιημένες λογιστικές καταστάσεις της. Ειδικότερα, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας αυξήθηκαν κατά 223,7%, φθάνοντας τα 4,769 εκατ. ευρώ, από 1,473 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση της τάξης του 15,3%, φτάνοντας τα 271,940 εκατ. ευρώ, έναντι 235,816 εκατ. ευρώ πέρυσι, παρά τον έντονο ανταγωνισμό στον κλάδο της οργανωμένης λιανικής.

Επίσης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το ενοποιημένο μικτό κέρδος ανήλθε στα 56,5 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2007, έναντι 48,6 εκατ. ευρώ το 2006, ενώ οι ενοποιημένες λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 9,6%, στα 50,6 εκατ. ευρώ έναντι 46,2 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2006. Η αύξηση των λειτουργικών δαπανών, η οποία είναι μικρότερη από αυτή των πωλήσεων και του μικτού κέρδους, αντανακλά τις προσπάθειες της εταιρείας για τον έλεγχο των λειτουργικών εξόδων και την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητάς της, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 11,2 εκατ. ευρώ, έναντι 7,4 εκατ. ευρώ το 2006, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52,7%, οφειλόμενη στην αύξηση των πωλήσεων, του μικτού κέρδους και στον έλεγχο των δαπανών. Για τον ίδιο λόγο τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη της αυξήθηκαν σε 6,8 εκατ. ευρώ από 3,3 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2006 και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων σε 6,4 εκατ. ευρώ έναντι 3 εκατ. ευρώ το 2006.

Οργανική επέκταση

Κατά το α’ τρίμηνο του έτους η Α-Β Βασιλόπουλος εγκαινίασε στην περιοχή της Νεάπολης Εξαρχείων ένα νέο εταιρικό κατάστημα με την επωνυμία AB Food Market, καθώς και δύο νέες μονάδες -στο Αργοστόλι και στη Σκάλα Πάτμου- της ίδιας επωνυμίας, αλλά με καθεστώς δικαιόχρησης.

Στο τέλος της περιόδου, το δίκτυο πωλήσεων του ομίλου αριθμούσε 151 καταστήματα, από τα οποία 109 ήταν εταιρικά, 32 franchise και 10 χονδρικής πώλησης με την επωνυμία ENA Cash and Carry.

Φέτος η εταιρεία εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει συνολικά 19 νέα εταιρικά και franchise καταστήματα, επεκτείνοντας το δίκτυό της στα 167 σημεία πώλησης.

Νέο σύστημα “Αγρο-διασφάλισης”

Εξάλλου, η Α-Β Βασιλόπουλος ανέπτυξε και εφαρμόζει ένα νέο πλάνο για την επιλογή και τον έλεγχο των προμηθευτών της σε φρούτα και λαχανικά. Το πλάνο αυτό, με την ονομασία “Αγρο-διασφάλιση”, είναι ένα σύστημα που στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: (α) στην ποιοτική αξιολόγηση των προϊόντων κατά την παραλαβή στην αποθήκη της εταιρείας βάσει των ποιοτικών κριτηρίων της, (β) στον εργαστηριακό έλεγχο σχετικά με την ύπαρξη υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων και (γ) στην επιθεώρηση των προμηθευτών της σχετικά με την κατάσταση των κτημάτων τους και των συσκευαστηρίων τους. Σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας τονίζεται ότι το εγχείρημά της στηρίζεται στην νέα της πολιτική, η οποία συνίσταται στη “δημιουργία νέου πλαισίου πολιτικής ποιότητας για τους προμηθευτές μας, μέσω του οποίου επιχειρείται η ενίσχυση των ήδη πολύ ισχυρών δεσμών συνεργασίας, με κοινό στόχο την προστασία της υγείας των καταναλωτών, του περιβάλλοντος και των ίδιων των εργαζομένων στις αγροτικές περιοχές”.