Οι ενοποιημένες πωλήσεις της ‘Αλφα-Βήτα Βασιλόπουλος κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας, ανήλθαν σε 347,1 εκατ. ευρώ, έναντι 313,0 εκατ. ευρώ το 2008, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,9%, ενώ μόνο για την Α-Β ανήλθαν σε 333,3 εκατ. ευρώ, έναντι 306,6 εκατ. ευρώ το 2008, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,7%.

Τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 6,0 εκατ. ευρώ, έναντι 10,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ μόνο στην Α-Β τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 6,6 εκατ. ευρώ, έναντι 10,3 εκατ. ευρώ πέρυσι. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 2,1 εκατ. ευρώ, από 7,6 εκατ. ευρώ το 2008, ενώ μόνο για την Α-Β τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 3,0 εκατ. ευρώ, από 7,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

Στη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας εκτιμάται πως, δεδομένου ότι στο πρώτο τρίμηνο φέτος οι λιανικές πωλήσεις ήταν χαμηλότερες του αντίστοιχου περσινού, λόγω τoυ αρνητικού οικονομικού κλίματος, και λαμβάνοντας υπόψη την πτωτική τάση της αγοράς (-0,5% κατά το πρώτο δίμηνο του 2009, πηγή: Nielsen), οι πωλήσεις της εταιρείας ακολούθησαν θετική πορεία (+6,5% κατά το πρώτο δίμηνο του 2009, πηγή: Nielsen).

Επίσης, αναφέρεται ότι η εταιρεία συνέχισε την εμπορική πολιτική που ασκεί στον τομέα των τιμών, ενισχύοντας σημαντικά την ανταγωνιστικότητά της. Εξάλλου, από άποψη οργανικής επέκτασης, εγκαινίασε 3 νέα σούπερ μάρκετ σε ‘Ανω Λιόσια, Γιαννιτσά και ‘Αγιο Ιωάννη Ρέντη.

Στο τέλος του πρώτου τριμήνου του έτους το δίκτυο πωλήσεων του ομίλου αριθμεί 199 καταστήματα, εκ των οποίων τα 121 είναι εταιρικά, 30 της «Εταιρείας Συμμετοχών και Εμπορίας Τροφίμων MEΠΕ και ΣΙΑ ΕΕ», 38 ανήκουν στο δίκτυο franchising, ενώ 10 είναι καταστήματα χονδρικής της ENA Cash & Carry.