Το πρόγραμμα Delicious EuPDOApples και την ανάδειξη των ΠΟΠ μήλων Ζαγοράς Πηλίου παρουσίασε ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς Πηλίου στις 15 Φεβρουαρίου 2024, στο Divani Caravel. Το τριετές πρόγραμμα το οποίο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ περιλαμβάνει δράσεις σε Ελλάδα και Κύπρο. Το παρών έδωσε, μεταξύ άλλων, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων του ΥΠΑΑΤ, Νικόλαος Ταβουλάρης: «Τα προγράμματα προώθησης γεωργικών προϊόντων αφορούν στις δράσεις των δικαιούχων στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες προκειμένου να καταστιστούν τα προϊόντα τους ανταγωνιστικά έναντι αντίστοιχων προϊόντων άλλων χωρών». Ο ίδιος είπε ότι ιδιαίτερη σημασία δίνεται από το ΥΠΑΑΤ σε τέτοιες χρηματοδοτήσεις δεδομένου ότι είναι ο μοναδικός τρόπος να ενισχυθεί η εξωστρέφεια των ελληνικών αγροτικών προϊόντων και το εισόδημα του Έλληνα αγρότη.

Τα χαρακτηριστικά της Ζαγοράς που ενισχύουν την ποιότητα των μήλων της
Σύµφωνα µε τον υπεύθυνο επικοινωνίας του Α.Σ. Ζαγοράς Πηλίου, Αντώνη Πολίτη, στόχος του προγράµµατος είναι η ενηµέρωση και η αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά µε ενωσιακά συστήµατα ποιότητας και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της κατανάλωσης προϊόντων που έχουν καταχωρηθεί στο πλαίσιο των συστηµάτων ποιότητας της ΕΕ ως ΠΟΠ. «Το χωριό Ζαγορά και οι καλλιέργειες απλώνονται στις καταπράσινες βορειανατολικές πλαγιές του Πηλίου. Η απόσταση µας από τη θάλασσα είναι περίπου 10 λεπτά, ενώ από την κορυφή του βουνού περίπου 20 λεπτά, µε αποτέλεσµα ένα ιδιαίτερο και σπάνιο µικροκλίµα. Η αγροτική παραγωγή επηρεάζεται τόσο από το βουνίσιο αέρα, όσο και από την αιγαιοπελαγίτικη αύρα που µεταφέρει ρεύµατα ακόµη και από το Βόσπορο, ενώ ο συνδυασµός αυτός µαζί µε τα εµπλουτισµένα εδάφη και τη φροντίδα των καλλιεργητών, δεν θα µπορούσε να έχει άλλο αποτέλεσµα από τη µοναδική γεύση των προϊόντων µας», σηµείωσε ο ίδιος. Από τον 18ο αιώνα, έχουν καταµετρηθεί δεκάδες ποικιλίες µήλων, ενώ από την Καλιφόρνια των ΗΠΑ, εισήχθησαν το 1935 οι ποικιλίες Starking Delicious και Golden Delicious και από τη δεκαετία του ’60, η πρώτη ποικιλία αποτελεί κινητήριο µοχλό του χωριού και του Συνεταιρισµού µας.

Αναφορικά, ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Ζαγοράς Πηλίου, ευρύτερα γνωστός πλέον από τα ΠΟΠ µήλα Ζαγοράς Πηλίου, αποτελεί µία από τις πλέον ιστορικές επιχειρήσεις της Μαγνησίας, καθώς έχει συµπληρώσει 107 χρόνια διαρκούς λειτουργίας. Επισηµαίνεται ότι ο Συνεταιρισµός είναι η πρώτη επιχείρηση που κατοχύρωσε Προστατευόµενη Ονοµασία Προέλευσης για τα µήλα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηµιουργώντας παράλληλα την πρώτη ελληνική επιχείρηση που επικόλλησε ετικέτα γνησιότητας στα προϊόντα της. Τα ΠΟΠ μήλα του Συνεταιρισμού αποτελούν έως και το 93% της συνολικής παραγωγής του.

«Υλοποιούνται συστηματικά επενδύσεις σε ένα εύρος μηχανολογικού εξοπλισμού και για τις ανάγκες της συσκευασίας των μήλων, ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της αγοράς» ανέφερε ο κ. Πολίτης. Σημειώνεται ότι η φετινή παραγωγή ήταν περιορισμένη λόγω ακαρπίας και αυξημένης ξηρασίας (μειωμένη κατά 30%), ενώ κάποιες καλλιέργειες έχουν χαθεί ολοκληρωτικά λόγω κακοκαιρίας Daniel. Από τη συνολική αποζημίωση ο Συνεταιρισμός έχει λάβει το 70%.

Νέες ψυκτικές εγκαταστάσεις ύψους 4,7 εκατ. ευρώ
Όσον αφορά σε νέες επενδύσεις, ο Ιωάννης Κράββαρης, πρόεδρος του ΔΣ του Α.Σ. Ζαγοράς Πηλίου, ανέφερε ότι ο Συνεταιρισμός είναι σε φάση αδειοδότησης για νέες ψυκτικές εγκαταστάσεις. Η εν λόγω επένδυση έχει προϋπολογισμό ύψους 4,7 εκατ. ευρώ (χρηματοδότηση από ΥΠΑΑΤ).


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter