Ο Όμιλος Α-Β Βασιλόπουλος, συνεχίζοντας την εμπορική πολιτική που ασκεί τα τελευταία χρόνια στον τομέα των τιμών, διαθέτει πάνω από 3.500 προϊόντα σε τιμή κάτω του ενός ευρώ.

Διευρύνει συνεχώς την ποικιλία τους  εφαρμόζοντας το πολυεπίπεδο τιμών σε όλες τις κατηγορίες, αφήνοντας την τελική επιλογή στον πελάτη. Επιπλέον, σε μία περίοδο σημαντικής οικονομικής επιβράδυνσης, ο Όμιλος συνέχισε να επενδύει και να αυξάνει το προσωπικό του, ενώ παράλληλα συνέχισε να αυξάνει την κερδοφορία του.

Ο Όμιλος αύξησε το απασχολούμενο προσωπικό από 8.829 στο α’ τρίμηνο του 2009 σε 9.657 στο α’ τρίμηνο του 2010, ενώ το δίκτυό του ενισχύεται με ανοίγματα νέων καταστημάτων, ανακαινίσεις υπαρχόντων, καθώς και με την πρόσφατη εξαγορά της «Κορυφής» στη Θράκη. Στις 31/03/2010 το δίκτυο πωλήσεων της Α-Β αριθμούσε 218 καταστήματα, από τα οποία 169 είναι εταιρικά καταστήματα λιανικής πώλησης, 39 καταστήματα franchise και 10 χονδρικής πώλησης.

Το α’ τρίμηνο 2010 οι πωλήσεις ανήλθαν σε 378,5 εκατ. ευρώ, από 347,1 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2009 (αύξηση 9,1%), το ενοποιημένο μικτό κέρδος σε 85,9 εκατ. ευρώ, από 77,4 εκατ. ευρώ το 2009 (αύξηση 11%), οι ενοποιημένες λειτουργικές δαπάνες σε 81,3 εκατ. ευρώ, από 72,9 εκατ. ευρώ το 2009 (αύξηση 11,4%) και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) σε 14,6 εκατ. ευρώ, έναντι 12,9 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση (αύξηση 13,3%).

Για το τρέχον έτος, o Όμιλος σχεδιάζει την επιτάχυνση της ανάπτυξής του με την προσθήκη 10-15 νέων καταστημάτων στο δίκτυό του, συμπεριλαμβανομένων των καταστημάτων franchise. Ένα κατάστημα του δικτύου της θα είναι και το πρώτο εξ ολοκλήρου πράσινο σούπερ μάρκετ, πρωτοποριακό για τα ελληνικά, αλλά και διεθνή δεδομένα.