“Τα μικτά αποτελέσματα αυξήθηκαν κατά 78% και ανήλθαν σε 12,21 εκατ. ευρώ, έναντι 6,86 εκατ. ευρώ του α’ εξαμήνου του 2006, ενώ τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων εμφανίζουν κέρδη 1,05 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα κατά 347% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (235 χιλ. ευρώ).

Εκτός της προαναφερθείσας αύξησης των πωλήσεων αλλά και της μείωσης του κόστους των πωληθέντων κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες, η σημαντική αυτή άνοδος της κερδοφορίας οφείλεται και στην συγκράτηση των εξόδων λειτουργίας της εταιρείας σε επίπεδα αναλογικά με την αύξηση των πωλήσεων. Τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης παραμένουν χαμηλά και αυτή την περίοδο, κυρίως λόγω της μεταφοράς του τομέα των καλλυντικών της Henkel Ελλάς στη Rilken ΑΕ και στην μείωση κατ’ επέκταση των προμηθειών που χρέωνε η τελευταία στη Henkel Ελλάς για την διάθεση των προϊόντων της μέχρι και το τέλος του 2006″.

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 473% καταγράφοντας κέρδη 493 χιλ. ευρώ, έναντι 86 χιλ. ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου του 2006. Τα αποτελέσματα του ομίλου Rilken ταυτίζονται με τα αποτελέσματα της εταιρείας. Αυτό είναι συνέπεια του γεγονότος ότι οι δύο θυγατρικές του ομίλου που ενοποιούνται δεν έχουν καθόλου εμπορικές συναλλαγές και βρίσκονται ήδη στο τελικό στάδιο της εκκαθάρισης. Τα αποτελέσματα του ομίλου μετά από φόρους σημείωσαν κέρδη 489 χιλ. ευρώ, έναντι ζημίας 44 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή τέλος ανήλθαν σε 0,15 ευρώ.