Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι γνωστά σούπερ μάρκετ εξασφάλιζαν εκπτώσεις από τους παραγωγούς, τις οποίες ελάμβαναν σε μορφή παροχών, με αποτέλεσμα να μην τις εγγράφουν στα τιμολόγια αγοράς. Με αυτή την πρακτική, κατάφερναν να διατηρούν τις τιμές κτήσης των προϊόντων σε υψηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα να δικαιολογούν και τις υψηλές τιμές λιανικής, όπως διαμορφώνονταν μετά και τον υπολογισμό του ανώτατου ποσοστού κέρδους.

Τα στελέχη των σούπερ μάρκετ διαφώνησαν με την ερμηνεία που έδωσε το ΥΠΑΝ στις ισχύουσες διατάξεις. Θεώρησαν, δηλαδή, ότι αλλιώς νοείται και προσμετράται η παροχή σε μια συναλλαγή και αλλιώς η έκπτωση επί του τιμολογίου. ‘Ομως, το υπουργείο δεν δέχθηκε τη συλλογιστική αυτή των αλυσίδων και προχώρησε στην επιβολή των προαναφερόμενων κυρώσεων, που, όπως αναφέρουν πηγές του Greek Retail, έχουν ήδη κοινοποιηθεί στους παραβάτες.