Η 3αλφα-Αφοί Κ. Καραγεωργίου στη διάρκεια του δύσκολου 2021, λόγω της πανδημίας, στο πλαίσιο της στρατηγικής της στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, δώρισε σε κοινωνικούς φορείς όλης της χώρας περισσότερους από 3,5 τόνους προϊόντων της, στηρίζοντας έμπρακτα το κοινωνικό τους έργο.