Η 3Άλφα ενίσχυσε τα οικονομικά της μεγέθη το 2016, καθώς ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 26.193 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,6%.

Η εταιρεία προχωρά σε επενδύσεις εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης της παραγωγικής της δυναμικότητας, οι οποίες ανήλθαν σε 2 εκατ. ευρώ την πενταετία 2012-2016. Νέο επενδυτικό πρόγραμμά της, ύψους 2 εκατ. ευρώ, είναι ήδη σε εξέλιξη για τη διετία 2017-2018.