Σε ένα υψηλής απόδοσης τελευταίο τρίμηνο του έτους προσβλέπει η Α-Β Βασιλόπουλος, έχοντας προγραμματίσει σε διάστημα εννέα μηνών τη λειτουργία 50 νέων καταστημάτων. Σε αυτά περιλαμβάνονται 17 νέες μονάδες, τις οποίες προανήγγειλε στις αρχές του έτους, με σκοπό την ενίσχυση της οργανικής της ανάπτυξης. Από αυτές ήδη λειτουργούν οι επτά, καθώς και τα 33 καταστήματα τής εξαγορασθείσας Plus Hellas που άρχισε να τα ανακαινίζει σταδιακά η εταιρεία, με την προοπτική έως τον Αύγουστο να έχουν προσαρμοστεί απολύτως στα πρότυπα λειτουργίας των μονάδων της αλυσίδας.

Αν κρίνει κανείς από την εξέλιξη των μεγεθών της εισηγμένης κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, είναι εύκολο να προδικάσει ότι οι ρυθμοί ανάπτυξής της ως το τέλος του έτους θα ξεπεράσουν κάθε προηγούμενο. Ωστόσο, μικρή μείωση των ρυθμών αύξησης αναμένεται να καταγραφεί στα κέρδη της εταιρείας, τα οποία, πάντως, το πρώτο τρίμηνο διογκώθηκαν κατά 56% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2007.

Ειδικότερα, στο διάστημα μεταξύ 1ης Ιανουάριου και 31ης Μαρτίου, τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη της Α-Β Βασιλόπουλος ανήλθαν σε 10,6 εκατ. ευρώ, έναντι 6,8 εκατ. ευρώ πέρυσι, και τα εταιρικά σε 10,3 εκατ. ευρώ από 6,6 εκατ. ευρώ το 2007. Τα ενοποιημένα κέρδη της μετά από φόρους παρουσίασαν, επίσης, σημαντική βελτίωση, φτάνοντας τα 7,6 εκατ. ευρώ, έναντι 4,8 εκατ. ευρώ το 2007, ενώ τα εταιρικά ανήλθαν στα 7,3 εκατ. ευρώ, έναντι 4,6 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Στο εξεταζόμενο διάστημα οι ενοποιημένες πωλήσεις της ανήλθαν σε 313 εκατ. ευρώ από 271,9 εκατ. ευρώ το 2007, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,1%, ενώ οι εταιρικές πωλήσεις έφθασαν τα 306,6 εκατ. ευρώ από 265,8 εκατ. ευρώ το περυσινό πρώτο τρίμηνο, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,3%.

Σύμφωνα πάντα με τα επίσημα στοιχεία της εταιρείας, το ενοποιημένο μικτό κέρδος της ανήλθε το α’ τρίμηνο σε 69,2 εκατ. ευρώ, έναντι 56,5 εκατ. ευρώ πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 22,5%, ενώ οι ενοποιημένες λειτουργικές δαπάνες της αυξήθηκαν κατά 18%, από 50,6 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2007 σε 59,8 εκατ. ευρώ το 2008, λόγω των επενδύσεών της σε νέα καταστήματα τα οποία θα λειτουργήσουν στο άμεσο μέλλον. Τέλος, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 15,6 εκατ. ευρώ, έναντι 11,2 εκατ. ευρώ το 2007, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 39,1%, η οποία αποδίδεται στην αύξηση των πωλήσεων της εταιρείας και του μικτού της κέρδους.