Προϋπολογισμό ύψους 300 εκατ. ευρώ καλύπτει η δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που παρουσιάζεται σήμερα στο ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα.

Βασικός στόχος της δράσης στρατηγικής σημασίας είναι η απευθείας διασύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την κοινωνία, κάτι που περιλαμβάνει επιχειρηματικές ευκαιρίες και συνέργειες και για τη βιομηχανία τροφίμων.

Έχει σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την παραγωγικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, σε ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και αύξηση προστιθέμενης αξίας. Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027).


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter