Η FrieslandCampina Hellas-ΝΟΥΝΟΥ ανακοίνωσε την έναρξη του 2ου Διαγωνισμού Καινοτομίας «NOYNOY Idea Challenge».

Ο διαγωνισμός γίνεται με τη σύμπραξη της FrieslandCampina Hellas-ΝΟΥΝΟΥ, του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και της συμβουλευτικής εταιρείας μεταφοράς τεχνολογίας Break-Even Consulting.

Σκοπός του είναι να επιβραβεύσει πρωτότυπες ιδέες στον τομέα της γαλακτοβιομηχανίας, ιδέες με επίκεντρο τη βιωσιμότητα και βασική επιδίωξη τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, την προστασία του περιβάλλοντος και τη συνολικά αποδοτικότερη διαχείριση του φυσικού πλούτου με βιώσιμο τρόπο. Οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν προτάσεις στις θεματικές ενότητες: Κλιματική αλλαγή & Ενέργεια, Προστασία του περιβάλλοντος & Κυκλική οικονομία, Βιώσιμη συσκευασία γαλακτοκομικών προϊόντων και «Πράσινη» αλυσίδα αξίας.

Απευθύνεται σε ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες, διδάκτορες με δυνητικά εμπορικά αξιοποιήσιμα ερευνητικά αποτελέσματα, ομάδες επιστημόνων με δημιουργικές και καινοτόμες ιδέες, μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας και φοιτητές και απόφοιτους της ανώτερης εκπαίδευσης. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν, θα τεθούν υπό την επίβλεψη και την υποστήριξη του ΕΜΠ και στελεχών της FrieslandCampina Hellas. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την πρότασή τους έως τις 11 Σεπτεμβρίου.