Κομβικό γεγονός για την ανάπτυξη του κατεξοχήν «αμυντικού» στην κρίση κλάδου των τροφίμων ποτών, είναι η 22η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων-Ποτών-Μηχανημάτων & Εξοπλισμού DETROP και η 4η Διεθνής Έκθεση Οίνου OENOS, που πραγματοποιούνται από τη HELEXPO στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης από τις 7-10 Μαρτίου 2013.

Τα βιολογικά προϊόντα, τα private label, τα φρέσκα οπωροκηπευτικά, τα logistics κι οι μεταφορές, η συσκευασία και το λιανεμπόριο τροφίμων-ποτών θα βρεθούν στο επίκεντρο της DETROP και της OENOS. Και οι δύο έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό για την εγχώρια βιομηχανία τροφίμων και ποτών, αφού στοχεύουν στο να προβάλλουν τα πιο ποιοτικά προϊόντα της ελληνικής φύσης και ταυτόχρονα να αναδείξουν την ανάγκη της σύγχρονης επεξεργασίας, μεταποίησης και τυποποίησης αυτών, προκειμένου να είναι ανταγωνιστικά στις ξένες αγορές.

Τα τρόφιμα-ποτά ακόμη και σε περίοδο δυσμενέστατης κρίσης για την οικονομία μας, εξακολουθούν να είναι η «ατμομηχανή» της εξωστρέφειάς της. Όχι τυχαία, αυτό σχετίζεται κυρίως με τα υπέρτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά των τροφίμων και ποτών μας, τα οποία, στο πλαίσιο του συνδυασμού τους με τις ευεργετικές επιδράσεις της Μεσογειακής διατροφής, εξασφαλίζουν το απαραίτητο υπόβαθρο, ώστε να «πρωταγωνιστούν» εξαγωγικά.

Καινοτόμα νέα προϊόντα
Ενδεικτικό της «αντίστασης» του κλάδου στις δυσμενείς συνέπειες της ύφεσης είναι το γεγονός ότι το 45% των νέων κωδικών προϊόντων που δημιουργήθηκαν μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2012 αφορούν σε τρόφιμα και ποτά (πηγή: GS1 Ελλάς A.E.-520 Barcode Hellas). Επιπλέον, 21 διαφορετικά είδη τροφίμων-ποτών συγκαταλέγονται στη λίστα των 100 πιο εξαγώγιμων ελληνικών προϊόντων, όπως αυτή προέκυψε έπειτα από επεξεργασία των στοιχείων σχετικά με την εξωστρέφεια της χώρας μας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012 (πηγή: Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων). Είναι γεγονός πως η εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων τροφίμων-ποτών ενισχύεται και από τη συρρίκνωση της εγχώριας κατανάλωσης.

Για την αύξηση των εξαγωγών μας απαιτούνται καινοτόμα προϊόντα, που μπορούν να πρωταγωνιστήσουν με αξιώσεις στο άνοιγμα των διεθνών αγορών. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενισχύει το Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης του Αμπελοοινικού Τομέα 2009-2013, ώστε το ελληνικό κρασί να γίνει πιο ανταγωνιστικό στις αγορές των τρίτων χωρών και να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη των ελληνικών συνεταιριστικών και ιδιωτικών οινοποιητικών επιχειρήσεων.

Με την εφαρμογή του εν λόγω μέτρου, το υπουργείο, σε συνεργασία με όλους τους φορείς του κλάδου, στοχεύει στην αποτελεσματική διείσδυση και καθιέρωση στην παγκόσμια αγορά εκείνων των ελληνικών κρασιών, που διαθέτουν «ταυτότητα», ποιότητα συνδεδεμένη με τον τόπο παραγωγής, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της μεσογειακής διατροφής και ως επάξιοι πρεσβευτές της ελληνικής κουλτούρας μεταφέρουν πολιτισμικά μηνύματα της χώρας μας. Ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της κρίσης σημειώνουμε, επίσης, την ενίσχυση της εσωτερικής ζήτησης τροφίμων-ποτών με ελληνική ταυτότητα, προκειμένου να υποκατασταθούν κατά το δυνατόν οι σχετικές εισαγωγές και να διατηρηθεί σε υψηλό επίπεδο και να διευρυνθεί η απασχόληση στην εγχώρια βιομηχανία του εν λόγω κλάδου.

Η DETROP παρέχει την καταλληλότερη πλατφόρμα στις επιχειρήσεις τροφίμων-ποτών, προκειμένου να διερευνήσουν τις δυνατότητές αύξησης της διεθνούς δραστηριότητάς τους, μέσω της πραγματοποίησης συναντήσεων με επιλεγμένους ξένους εμπορικούς επισκέπτες. Στο ίδιο πλαίσιο, διαμορφώνει τις προϋποθέσεις συνεύρεσης των εκπροσώπων της βιομηχανίας του κλάδου με εμπορικούς επισκέπτες από όλη τη χώρα, προκειμένου να επεκτείνονται οι υφιστάμενες συνεργασίες και να συνάπτονται νέες.